RELACJE MIĘDZYLUDZKIE: SYLWIA GIZA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI

 

A few days ago, I had the pleasure of attending an exhibition of my friend's work. I met Sylwia a few years ago, when together with Małgosia (she was the one who did our corporate photo shoot) they opened the most creative cafe in Tarnowskie Góry (my hometown) - Slow Kreatywna Kofeina, which I wrote about once. In addition to the fact that Sylwia is a very nice person, she is also an artist with great talent. So, I couldn't miss her exhibition, which took place on Saturday in the well-known Carbon Studio. I can't imagine any other place that would be more suitable for this exhibition. But speaking about it...

 

The exhibition included paintings from 2019-2023. Its coherent theme is human as a single individual, but also in this case as an element of the world. Some find themselves in it more, being able to build their own space, others less - getting lost in the imposed values. The images show different cycles. A lot has happened in the last four years, which the artist tries to show in her works. Here we have "Relations Between Humans", which began with monochrome works made in ink on paper. The era of pandemic and politicization causes helplessness. People express wildness and immaturity towards each other. The next paintings from this series were created in colour. The characters, while still simple, gain more customization. The last cycle to appear at the exhibition are oil works - most of them feature women. However, here as in the previous series, the artist pays attention to the relationships and dependencies between them. Two people began to appear in the paintings - in small formats, in the form of a diptych (a portrait of a married couple, which you can see in the first photo of today's post), and in larger ones, on one canvas. The artist encourages you to try to find your own interpretation. Perhaps the presented gestures or facial expressions will have a completely different perception for everyone.

 

. . . .

 

Kilka dni temu miałam przyjemność uczestniczyć w wystawie twórczości mojej znajomej. Z Sylwią poznałyśmy się kilka lat temu, kiedy razem z Małgosią (to ona robiła nam sesję wizerunkową) otwierały najbardziej kreatywną kawiarnię w Tarnowskich Górach – Slow Kreatywna Kofeina, o której kiedyś już Wam zresztą pisałam. Poza tym, że Sylwia jest przesympatyczną osobą, jest też artystką z ogromnym talentem. Nie mogłam więc przegapić jej wystawy, która odbyła się w sobotę w dobrze już Wam znanym Carbon Studio. Nie mogę sobie wyobrazić innego miejsca, które bardziej pasowałoby do tej wystawy. Ale skoro o niej mowa…

 

Wystawa liczyła kilkadziesiąt obrazów z lat 2019-2023. Jej spójnym tematem jest człowiek, jako pojedyncza jednostka, ale też w tym wypadku jako element świata. Jedni odnajdują się w nim bardziej, potrafiąc zbudować swoją własną przestrzeń, inni mniej – gubiąc się w narzucanych wartościach. Obrazy przedstawiają różne cykle. Wiele wydarzyło się przez te ostatnie cztery lata, co też Artystka stara się pokazać w swoich pracach. Mamy tutaj „Relacje Międzyludzkie”, które rozpoczęły monochromatyczne prace wykonane tuszem na papierze. Doba pandemii i upolitycznienia powoduje bezsilność. Ludzie wyrażają wobec siebie dzikość i niedojrzałość. Kolejne obrazy z tego cyklu powstały już w kolorze. Postacie choć nadal są proste, zyskują więcej personalizacji. Ostatnim cyklem, który pojawia się na wystawię są prace olejne - na większości pojawiają się kobiety. Jednak tutaj jak i w poprzednim cyklu, artystka zwraca uwagę na relacje i zależności między nimi. W obrazach zaczęły pojawiać się dwie osoby – w małych formatach, w formie dyptyku (portret małżeństwa, który możecie zobaczyć na pierwszym zdjęciu dzisiejszego wpisu), oraz w większych, na jednym płótnie. Artystka zachęca do próby odnalezienia własnej interpretacji. Być może dla każdego przedstawione gesty, czy mimika, będą miały zupełnie inny odbiór. 

"Pływaczka 1" - Olej na płótnie.Cykl: Relacje Międzyludzkie
"Kocham Cię bez Ale... po prostu jesteśmy różni."


"Bal wszystkich introwertyków" - Olej na płótnie."Zależność" - Olej na płótnie.


Agnieszka, która podziwia kolejną pracę: "Pływaczka 2" - Olej na płótnie.


Cykl Relacje Międzyludzkie. Od góry:
1. "Wybór?" // 2. "Inny punkt widzenia." // 3. "Relacje miejskie" // 4. "Dobre zwyczaje". 

 
Po lewej: Dyptyk "Małżeństwo Państwa J". 
Po prawej: Dyptyk "Małżeństwo Państwa T". 


Po lewej: "Renowacja" Rysunek tuszem. 
Po prawej: "Osobowość zależna" Rysunek tuszem. 


"Umbria" - Olej na płótnie.


Zdjęcie: @lynx.view


* * *


Comments

 1. Piękne prace. Sama z chęcią bym się wybrała na taką wystawę :) Pozdrawiam ciepło Sylwia

  ReplyDelete
  Replies
  1. To prawda, obrazy są przepiękne (chociaż zdjęcia tego tak nie oddają). A wystawa to zawsze miła odskocznia od codziennych obowiązków :)
   Pozdrawiam ciepło!

   Delete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact