4 MAIN THINGS TO START WITH WHEN ORGANISING THE WEDDING


Today's post is the first one from the new series. I feel excited and also a little stressed out about how you will accept it! Currently, everything to do with wedding is the number one subject in my house. Most of my free time (I will probably not surprise you) I spend on Pinterest looking for wedding inspiration! :) I would like to share with you the best findings that most appealed to me, and that I hope will appeal to you. If you want to stay updated, I invite you to my Pinterest - link.

In today's post I have prepared for you a list of the most important things you need to start with when organising your wedding. There is nearly two years till our big day, but even though many things including the venue have to be booked a way in advance. 

. . . . 

Dzisiejszy post to pierwszy z nowej serii. Czuję się podekscytowana a zarazem odrobinę zestresowana tym jak go przyjmiecie! Tematyka weselna jest tematem numer jeden w moim domu, a większość wolnego  czasu (pewnie was nie zaskoczę) spędzam na pintereście w poszukiwaniu ślubnych inspiracji! :) Chciałabym się dzielić z wami tymi najlepszymi inspiracjami, które najbardziej przypadły mi do gustu i tym samym mam nadzieję spodobają się i wam. Jeżeli chcecie być na bieżąco to zapraszam was na mojego pinteresta – link

W dzisiejszym wpisie przygotowałam dla was listę, najważniejszych rzeczy, które trzeba załatwić w pierwszej kolejności. Do naszego ślubu oraz wesela zostały niecałe dwa lata, a pomimo tego wiele rzeczy takich jak sala, na której odbędzie się nasze wesele trzeba zarezerwować już dziś. Zatem zapraszam was do dalszego czytania :)1. Wedding venue

When I came back from holiday and the first excitement after the engagement wore off, I threw myself into the wedding planning. I always knew how I would like to make everything look like, so I only had to put all the inspiration, plans and dreams together. My enthusiasm grew with every moment and suddenly questions from friends and family began to appear, "why do you start so early if there are still two years to go?” Well, yes, two years, but a lot of restaurants have our date booked up already! You might think that this is crazy, but it is the reality. That’s why if you have a particular date in mind, and you have specified the requirements for the place where you would like to held your wedding, you better start to look for the venue now.

The beginnings may be difficult, especially if you both have different visions about your big day. The most important is to come to an agreement - in the end it is going to be the most beautiful day of your life! I always dreamed of a simple room, with plenty of white, round tables and windows that fill the interior with natural light. With the help of a friend, I found the venue very quickly and both my fiancé and parents accepted my proposal. Then there is only a matter of negotiations. Remember to get all the important information from the owner of the venue to avoid unnecessary disappointments and most of all - additional costs. Below I present to you a few points which it is worth to ask about:

- whether the price per person, which the manager of the venue is offering you today is fixed or movable; it is about the inflation which may have an impact on the increase of the price for each guest, so let’s say that if today the venue costs £100 person may change to £110 per person within two years

- What is included in the menu and what is not (eg. Soft drinks, desserts, cakes, alcohol, etc.).

- Changes to the menu; or replacement of the dishes for a different one which is not in the menu is paid for or included in the price

- The decor of the venue is included or do you have to organise it yourself

- Prices for children; many restaurants allow kids to one year free of charge and older children under the age of 12, for example, has a discount

- Children's menu; many restaurants offer a special menu for children who have smaller portions or more customized dishes

1. Sala weselna

Kiedy wróciłam z wakacji a pierwsze emocje po zaręczynach opadły, rzuciłam się w wir planowania naszego wielkiego dnia. Od zawsze wiedziałam jak chciałabym aby wszystko wyglądało dlatego kwestia polegała na tym aby wszystkie inspiracje, plany oraz marzeń złożyć w jedną całość. Mój entuzjazm rósł z każdą chwilą i wtem zaczęły pojawiać się pytania znajomych oraz rodziny, „ale to już? Przecież do ślubu jeszcze dwa lata”. Otóż tak, dwa lata a wiele restauracji nie ma już terminów! Można by pomyśleć, że to szaleństwo, ale nie jest. Dlatego jeżeli zależy wam na jakimś konkretnym terminie oraz macie sprecyzowane wymagania odnośnie miejsca, w którym chcielibyście aby odbyło się wasze wesele, to zacznijcie szukać od razu. 

Początki bywają trudne, w szczególności jeżeli oboje macie odmienne wizje odnośnie waszego wielkiego dnia. Najważniejsze aby dojść do porozumienia – w końcu to ma być najpiękniejszy dzień waszego życia! Ja od zawsze marzyłam o prostej sali, z dużą ilością bieli, okrągłymi stołami oraz oknami, które nadają wnętrzu naturalnego światła. Dzięki pomocy przyjaciółki, sale znalazłam bardzo szybko i zarówno mój narzeczony jak i rodzice z wielką aprobatą zaakceptowali moją propozycję. Wtedy pozostają już tylko sprawy negocjacji. Pamiętajcie aby dowiedzieć się wszystkich najważniejszych informacji od właściciela sali, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i przede wszystkim dodatkowych kosztów. Dlatego poniżej przedstawiam wam kilka punktów, o które warto zapytać:

- co jest wliczone w menu a co nie (np. napoje, desery; ciasta, cukierki, tort, alkohol itp.)

- zmiany w menu; czy wymiana danego dania na inne, które nie znajduje się w menu jest odpłatna czy wliczona w cenę

- czy wystrój sali jest wliczony czy we własnym zakresie

- cena poprawin (jeżeli planujecie ile wynosi – ważne aby uwzględnić długość planowanych poprawin, gdyż wiele restauracji liczy za godziny a nie za dzień) 

- cennik dla dzieci; wiele restauracji zezwala na dzieci do któregoś roku bezpłatnie a starsze dzieci do lat przykładowo 12 maja zniżkę

- menu dla dzieci; wiele restauracji oferuje specjalne menu dla dzieci, które ma mniejsze porcje bądź bardziej dostosowane potrawy2. Photographer

Photographer is another thing to look for now. Believe me, that photographers the same as the place of the wedding gets quickly reserved. I personally contacted two different photographers with one of them already being booked to another wedding.

Pictures are the biggest souvenir that we are being left with after this important life event, so it is worth spending a little more time to find a photographer who really knows his stuff. Unfortunately, the Internet is full of scammers who do not even have the basics of photography, but their high price gives us the assurance that they have to be good. Remember that price is not always adequate to the skills, so do not make yourself obliged to choose the first photographer with whom you get in touch. Before you make this important decision, it is worth paying attention to the style in which he takes and retouch the photos; does he make dark images, or light, or are they too pale or too deep. Each has different requirements and different things they like, so our choice should be guided by what we like not by what the photographer does. It is also important that you pay attention to the hidden costs such as the fee for the album (usually it is included in the price, but you never know, so do not be afraid to ask).

2. Fotograf

Fotograf to kolejna rzecz, za którą wartą rozejrzeć się już teraz. Uwierzcie mi, że w tym przypadku tak samo jak z miejscem wesela, to co dobre szybko jest rezerwowane. Ja sama skontaktowałam się z dwoma różnymi fotografami z czego jeden z nich już nie miał naszego terminu. Zdjęcia to największa pamiątka jaka pozostaje nam z tego ważnego wydarzenia. Będzie nam ona towarzyszyć całe życie, dlatego warto poświęcić odrobinę więcej czasu aby znaleźć fotografa, który naprawdę zna się na rzeczy. Niestety, ale w Internecie można znaleźć wielu oszustów, którzy z podstawami fotografii są na bakier, ale ich wysoka cena budzi w nas zapewnienie, że muszą być dobrzy. Pamiętajcie, że cena nie zawsze jest adekwatna do umiejętności dlatego nie czujcie się zobowiązani do wyboru pierwszego fotografa, z którym się skontaktujecie. Zanim podejmiecie tą ważną decyzje, warto zwrócić uwagę na styl w jakim wykonuje on zdjęcia, sposób obróbki; czy robi ciemne zdjęcia, czy jasne, czy nie są zbyt blade bądź zbyt głębokie. Każdy ma inne wymagania i co innego nam się podoba, dlatego nasz wybór powinniśmy kierować tym co nam się podoba a nie tym co podoba się fotografowi. Zwracajcie również uwagę na ukryte koszty takie jak opłata za album (z reguły jest on wliczony w cenę, ale nigdy nie wiadomo, dlatego nie bójcie się pytać). 


3. Video maker

The situation is exactly the same as with the photographer. The sooner you find one the better for you. At least you will avoid unnecessary disappointments caused by unavailability of the video maker who you think would be the only right person to work with.

In this case, I would recommend you also ask questions. There are no bad questions and it is better to know everything before you sign the agreement. In many cases, the risk of breaking agreement you have to pay some part of the full amount of his compensation. If you decide to also do a short wedding video (usually a 3-minute video to your chosen song that shows at a glance your wedding and can include a short story of whatever you like). If you want to include in the video some different location other than the place of the wedding, it is worth asking whether it is included in the price.

3. Kamerzysta

Sytuacja dokładnie ta sama co w przypadku fotografa. Im szybciej zatwierdzicie swój wybór tym bezpieczniej dla was. Unikniecie niepotrzebnych rozczarowań spowodowanych brakiem terminu u kamerzysty, który wydaje się wam jedynym odpowiednim kandydatem. 

W tym wypadku również poleciłabym wam zadawać pytania. Nie ma złych pytań a lepiej wszystko wiedzieć przed podpisaniem umowy. W wielu przypadkach jej zerwanie grozi zapłatą części pełnej kwoty jego wynagrodzenia. Jeżeli zdecydujecie się również na teledysk ślubny (z reguły jest to 3 minutowe wideo do wybranej przez was piosenki, które ukazuje w skrócie wasz ślub, wesele i może krótką historię). Jeżeli chcecie uwzględnić w teledysku jakiś plenery inny niż miejsce ślubu oraz wesele, warto zapytać czy jest on uwzględniony w cenie. 


4. Florist

If you plan to use the service of florist, you should have a look around for reconnaissance. I know there is still a lot when it comes to organizing floral, but with my experience of everything being reserved so quickly, I already contacted the florist who will be responsible for our decorations. We did not sign the agreement yet, but due to the fact that it is a small independent florist, it is known that the number of weddings, which she will be able to work on that day is limited. It is worth to ask the florist to book that date for you and then when it get closer to the wedding you meet up the discuss your ideas and sign the agreement. 

4. Florystka
Jeżeli planujecie skorzystać z usług florystki, warto już się rozejrzeć w celu rozpoznawczym. Czasu jest jeszcze sporo jeżeli chodzi o organizację oprawy kwiatowej, aczkolwiek ja po lekcji jaką przeszłam z brakiem terminów, skontaktowałam się już z florystką, która będzie odpowiedzialna za nasze dekoracje. Umowy nie spisałyśmy, ale z uwagi na to, że jest to mała niezależna kwiaciarnia wiadome jest, że liczba ślubów oraz wesel, którymi będzie mogła się zając w tym dniu jest ograniczona. Warto się umówić, aby ten termin był już dla was zapisany i później umówić się tylko na spotkanie i spisać szczegółową umowę.


Remember to always carefully read the entire agreement, which you excel with selected contractors. Make sure that all your requests will be included in order to avoid unnecessary costs. At the end the most important point during the writing of the contract with the wedding venue; they should make allowance for any potential damage such as broken chair, scratched parquet by high heels or even glasses, which you will throw after the first toast - yes, this can also be included in your costs! 

Pamiętajcie aby zawsze dokładnie przeczytać całą umowę, którą spisujecie z wybranymi wykonawcami. Upewnijcie się, że wszystkie wasze prośby zostaną załączone aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Na koniec najważniejszy punkt podczas spisywania umowy z salą weselną; uwzględnijcie wszystkie ewentualne szkody takie jak złamane krzesło, porysowany parkiet od obcasów bądź nawet kieliszków, którymi będziecie rzucać po pierwszym toaście – tak, za to też wam sala może doliczyć! 


I hope my tips will prove to be a bit useful. I am always happy to answer any questions, so do not be afraid to ask! :)

P.S. Please let know how you like the first post in the subject. This will be very helpful to me. If you have any requests for future posts in the wedding subject or any other - I'm open to your suggestions! :)

Mam nadzieję, że moje wskazówki okażą się odrobinę przydatne. Zawsze chętnie odpowiem na wszelkie pytania, więc nie bójcie się pisać! :) 

P.S. Dajcie proszę znać jak wam się podoba pierwszy wpis. Będzie to dla mnie bardzo pomocne. Jeżeli macie jakieś prośby co do wpisów w temacie ślubów bądź innej – jestem otwarta na propozycje! :)

Ściskam!
M.


Comments

 1. Mój pomysł na ślub? Biel, drewno, kwiaty i świece. Bardzo podobają mi się twoje inspiracje! Są nie banalne i taki właśnie marzy mi się mój ślub. ;) Chyba ciężko znaleźć prostą i przestronna sale? Często są one zbyt wystawne, a przy mojej wizji ślubu przydała by się prosta sala, najlepiej w drewnie. Myślałam też o wielkich białych namiotach ale jednak do tego nie jestem w pełni przekonana, ponieważ to zbyt wiele załatwiania. ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Droga Paulino,

   widzę, że mamy bardzo podobny gust! :) Jeżeli chodzi o salę to prawda, ciężko znaleźć taką, która nie ma już określonego stylu, przepychu czy okropnego koloru przewodniego. Jak wspomniałam mi się akurat poszczęściło i z polecenia przyjaciółki sala znalazła się od razu i jest taka jak chciałam :). Jeżeli chodzi o namioty, to jest wiele sal, które same oferują możliwość rozłożenia namiotów w ogrodzie. Pobierają automatycznie więcej od osoby, ale wszystko za Ciebie zorganizują :)

   Ściskam!
   M.

   Delete
 2. Wow!!! So ispirational post... perfect for wedding organisation!!! Have a nice day, kisses (and thank you for your visit),
  Eni

  Eniwhere Fashion
  Eniwhere Fashion Facebook

  ReplyDelete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact