PHOTO DIARY


October was idyllic, quiet and very fast. This is how I could describe these past weeks in a nutshell. The time spent in Żywiec was a nice rest, a trip to Wisła was a pleasant springboard and Klara's later illness (and mine with time) made us not know when, it is November! Fortunately, these pleasant moments from the beginning of the month helped me enjoy the beautiful, golden autumn and recharge my batteries with good energy for a later fight against a cold. In this way, I was also able to capture quite a large dose of memories, to which I invite you now :)

 

. . . .

 

Październik był sielski, spokojny i bardzo szybki. Tak w skrócie mogłabym opisać te minione tygodnie. Czas spędzony w Żywcu był miłym wypoczynkiem, wypad do Wisły przyjemną odskocznią a późniejsza choroba Klary (z czasem również i moja) sprawiła, że nie wiedzieć kiedy, mamy już listopad! Na szczęście te przyjemne chwile z początku miesiąca, pomogły mi nacieszyć się piękną, złotą jesienią i naładować baterie dobrą energią na późniejszą walkę z przeziębieniem. Tym sposobem udało mi się również uwiecznić całkiem sporą dawkę wspomnień, na które już teraz serdecznie Was zapraszam :)A small gift from Déco Avenue Candle, to make the long autumn evenings more pleasant - and in it ...

Mały prezent od Déco Avenue Candle, na umilenie długich jesiennych wieczorów – a w niej… Two wonderful scents – "Golden Fall" and "Summer Morning".

Dwa cudowne zapachy – „Golden Fall”, oraz „Summer Morning”. 1. After the online meeting, it's time to take a break with a cup of coffee. // 2. The most beautiful sunsets. // 3. Carrot cake - a favourite at this time of the year. // 4. White and grey.

1. Po internetowym spotkaniu, pora na chwilę przerwy przy filiżance kawy. // 2. Najpiękniejsze zachody słońca. // 3. Ciasto marchewkowe – ulubione o tej porze roku. // 4. Biel i szarość. This "look" does not require any comment: D.

Ten „look” chyba nie wymaga żadnego komentarza :D. 1. I have not been on the way with reading lately. There is always something more important and this is how I have been rolling this book for many weeks on the basis of - at least one page, while I sip my tea ...: D // 2. A carpet of leaves. // 3. This morning, the landscape outside was shrouded in dense fog. Without thinking, we had a quick breakfast and went for a walk. The landscape was beautiful and the face was happy :). // 4. There were pleasant sides to being sick - long and delicious breakfasts! During the week when Klara goes to kindergarten, she eats breakfast there and I have a quick bite of a sandwich to satisfy my morning hunger.

1. Nie jest mi ostatnio po drodze z czytaniem. Zawsze jest coś ważniejszego i tak wałkuję tą książkę już od wielu tygodni na zasadzie – chociaż jedna karteczka do herbaty… :D // 2. Dywan z liści. // 3. Tego ranka krajobraz za oknem spowity był w gęstej mgle. Długo nie myśląc, zjedliśmy szybkie śniadanie i ruszyliśmy na spacer. Krajobraz był przepiękny a buzia zadowolona :). // 4. Były jednak przyjemne strony chorowania – długie i pyszne śniadania! W tygodniu, kiedy Klara idzie do przedszkola je śniadanie właśnie tam.  Ja z kolei na szybko przegryzę jakąś kanapkę żeby zaspokoić poranny głód. Just look how beautiful!

Spójrzcie tylko jak pięknie! 1. For carrot cake. // 2, 3 and 4. Relaxing in Żywiec - Klara in her element.

1. Do ciasta marchewkowego. // 2, 3 i 4.  Wypoczywając w Żywcu – Klara w swoim żywiole.Fall is my favourite season. It's beautiful, but the weather can be tricky. In order to be able to take full advantage of its charms, we must properly care for our immunity. Some time ago, I received a package with teas from Brown House & Tea, in which, in addition to delicious blends of green or black tea, I found the IMMUNE SISTER dietary supplement, which supports the body in the proper functioning of the immune system.

Jesień to moja ulubiona pora roku. Jest piękna, ale jej pogoda bywa kapryśna. Aby móc w pełni korzystać z jej uroków, musimy odpowiednio zatroszczyć się o naszą odporność. Jakiś czas temu przyszła do mnie paczka z herbatami od Brown House & Tea, w której oprócz pysznych mieszanek zielonej, czy czarnej herbaty znalazłam suplement diety IMMUNE SISTER, który wspiera organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Although I honestly admit that I am not a fan of herbal mixtures, the IMMUNE SISTER composition is really tasty, so I timidly introduced it to my daily ritual - especially taking into account the benefits of its use, i.e. care for immunity, regulation of the digestive process, warming and soothing - the last one is very useful to me now: D.

Chociaż przyznam Wam szczerze, że nie jestem zwolenniczką ziołowych mieszanek, kompozycja IMMUNE SISTER jest naprawdę smaczna, więc nieśmiało wprowadziłam ją do swojego codziennego rytuału – zwłaszcza biorąc pod uwagę korzyści z jej stosowania, czyli właśnie troska o odporność, regulacja procesu trawiennego, działania rozgrzewające i uspokajające – to ostatnie bardzo mi się teraz przydaje :D. A few remaining teas on my order. If you would like to try any of the Brown House & Tea products, I have a code "OFSIMPLE" for you, which gives you a 20% discount on all purchases.

Kilka pozostałych herbat z mojego zamówienia. Gdybyście chciały wypróbować któryś z produktów Brown House & Tea, to mam dla Was kod rabatowy „OFSIMPLE”, który daje 20% zniżki na zakupy. Walking around the wonderful surroundings of the Ranczo Cieńków.

Spacerując po cudownych okolicach Rancza Cieńków. 1. For Klara, the animals were the biggest attraction. // 2. My favourite blazer recently. // 3. A delicious recipe for autumn days. // 4. Candle new in.

1. Dla Klary największą atrakcją były zwierzątka. // 2. Moja ulubiona marynarka w ostatnim czasie. // 3. Pyszny przepis na jesienne dni. // 4. Świeczkowe nowości. Coffee with such a view taste better. 

Kawa z takim widokiem smakuje jakoś lepiej. 1. Coming back from a dinner date with three…: D // 2. October Vogue Poland. // 3. In all its glory. You will find the recipe two articles earlier :) // 4. Another one of this beautiful morning fog.

1. Wracając z obiadowej randki we troje… :D // 2. Październikowy Vogue Polska. // 3. W całej okazałości. Przepis znajdziecie dwa wpisy wcześniej :) // 4. Jeszcze jedno z tej pięknej porannej mgły. Baking in full swing.

Wypieki pełną parą. Autumn walks, gallons of tea and a few pages of another opened book - this is what it looks like for me lately ...

Jesienne spacery, hektolitry herbaty i kilka kartek kolejnej napoczętej książki – ostatnio tak to właśnie u mnie wygląda… Autumn is visible at every step.

Jesień widoczna na każdym kroku. Okay, just one more… 

No dobra, jeszcze jedno…Pear pancakes from Pucio’s recipe :)

Gruszkowe placuszki z przepisu Pucia :)Little bear's reading room :)

Czytelnia małego misia :)I enjoy the view and coffee: D

Napawam się widokiem i kawą :D A small bike trip along a favourite route.

Mała wycieczka rowerowa ulubioną trasą. 1. Who would have thought that the weather in October would spoil us so much that a sweater alone would do :) // 2 and 3. Strolling along the alleys of our park. // 4. Details.

1. Kto by pomyślał, że pogoda w październiku będzie nas tak rozpieszczać, że sam sweter wystarczy :) // 2 i 3. Przechadzając się alejkami naszego parku. // 4. Detale. 1 and 4. Autumn repertoire. // 2 and 3. Enjoying the autumn aura.

1 i 4. Jesienny repertuar. // 2 i 3. Napawając się jesienną aurą. It was one of the most beautiful days in October. 

To był jeden z piękniejszych dni w październiku. Mummy is an autumn lover, meanwhile, Klara asks me every day if it's snowing and we can decorate the Christmas tree… :D

Mama jesieniara, tymczasem Klara codziennie pyta, czy sypie już śnieg i możemy stroić choinkę… :D The edition of moomins from the above photos.

Wydanie muminków z powyższych zdjęć. I have not only worn rubber boots and tracksuits in recent weeks ... :)

Nie tylko gumowce i dresy nosiłam w minionych tygodniach… :)Our favourite place for dinner - Wiśniowy Sad. If you are from the area, I highly recommend it!

Nasze ulubione miejsce na obiad – Wiśniowy Sad. Jeżeli jesteście z okolic, to gorąco polecam! Recently, however, I most often choose just such sets only in different variants (sometimes a dark bottom, sometimes I change a coat for a shirt jacket). I like such a loose style, but the coat nevertheless introduces a bit of classics. I have had all the elements from this set for a long time. With the exception of the sneakers, which are on offer, the rest are no longer available.

Ostatnio najczęściej wybieram jednak właśnie takie zestawy tylko w różnych wariantach (czasami ciemny dół, czasami płaszcz zamieniam na koszulową kurtkę). Lubię taki luźny styl, ale jednak płaszcz wprowadza odrobinę klasyki. Wszystkie elementy z tego zestawu mam już od bardzo dawna. Za wyjątkiem tenisówek, które są w stałej ofercie, reszta jest już niedostępna. 1. Small everyday pleasures. // 2. In a slightly more elegant way. // 3. Too warm for a coat, too cold without a scarf. // 4. Details.

1. Małe codzienne przyjemności. // 2. W trochę bardziej eleganckim wydaniu. // 3. Na płaszcz za ciepło, bez szalika za zimno. // 4. Detale. 1. I could sit there all day. // 2. Beautiful and persistent - they can stay in a vase for up to 3 weeks. // 3. If only I could send you some scent of this candle - it is insane. // 4. Pancake feast. debauchery.

1. Mogłabym tak przesiedzieć cały dzień. // 2. Piękne i wytrwałe – wytrzymują w wazonie nawet do 3 tygodni. // 3. Gdybym tylko mogła przesłać Wam trochę zapachu tej świecy – jest obłędny. // 4. Placuszkowa uczta. The golden hour on the lagoon.

Złota godzina nad zalewem. 1 and 2. Afternoon walk. // 3. Here is an afternoon bike ride - waiting for the sunset. // 4. Something for coffee :)

1 i 2. Popołudniowy spacer. // 3. Tu już popołudniowa przejażdżka rowerowa – w oczekiwaniu na zachód słońca. // 4. Coś do kawy :)Autumn corner. 

Jesienny kącik. Stocks straight from the mother-in-law.

Zapasy prosto od teściowej. Ah, this beautiful golden autumn. I could do it forever ... :)

Ah ta piękna, złota jesień. Mogłabym tak bez końca… :)And finally, the last frame from the beautiful Ranczo Cieńków. It was a beautiful month, but also difficult at times. However, I look ahead with great optimism. After all, we are already another month closer to Christmas, and this is right next to autumn, my most favourite time of the year! Thank you for your time. Have a nice day!

A na sam koniec, ostatni już kadr z pięknego Ranczo Cieńków. To był piękny, ale i momentami trudny miesiąc. Z wielkim optymizmem patrzę jednak przed siebie. W końcu jesteśmy już o kolejny miesiąc bliżej do Świąt, a to zaraz obok jesieni, mój najbardziej ulubiony czas w roku! Dziękuję, że poświęciliście mi chwilę. Przyjemnego dnia! 

 

Ściskam!

M. 
* * * 


WSPÓŁPRACA DÉCO AVENUE CANDLE

WSPÓŁPRACA BROWN HOUSE & TEA
Comments

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact