LITERACKI CZERWIEC: O KWIATACH I OGRODNICTWIE, CZYLI TROCHĘ INACZEJ NIŻ ZAZWYCZAJ


Summer is always a little more carefree time for me. On the one hand, my head is born of various ideas and nature is particularly conducive to their implementation, but on the other hand, the heat wave (especially those in the last days) makes any work recede into the background and the only thing I really dream about is a glass of iced coffee, a blanket and a good book, or games with my little girl. However, I must admit that this year's June was a bit crazier than I planned and I did not have time to read any new novel that I could write about here, so I prepared it in a slightly different edition. Therefore, in today's post you will find not one, but as many as four books.

 

I have already mentioned several times that one of my greatest dreams related to building a house is to create a beautiful and idyllic garden at the same time. I love flowers, I love to surround myself with them, so I knew from the very beginning that a large part of the plot would be dedicated to them. In addition to flowers, we will plant fruit trees in it and make a vegetable garden (my Pinterest is already bursting with the amount of inspiration in this topic). As you can probably guess, I have no experience in gardening, so apart from support of my dad and relying on his knowledge and experience, in recent years I have managed to stock up on some valuable books that focus on the topic of gardening and flowers. So using this literary cycle, I thought that I would smuggle some of my favourite titles here, because maybe they will be useful to someone :).

 

. . . .

 

Lato to dla mnie zawszę trochę bardziej beztroski czas. Z jednej strony moja głowa rodzi się od różnych pomysłów a natura szczególnie sprzyja ich realizacji, ale z drugiej fala upałów (zwłaszcza tych w ostatnich dniach) sprawia, że jakakolwiek praca schodzi na dalszy plan a jedyne o czym tak naprawdę marzę, to szklanka mrożonej kawy, koc i dobra książka, albo zabawy z moją małą pociechą. Przyznam jednak szczerze, że tegoroczny czerwiec był jednak odrobinę bardziej szalony niż planowałam i nie zdążyłam przeczytać żadnej nowej powieści, o której mogłabym Wam tutaj napisać, dlatego przygotowałam go w odrobinę innym wydaniu. Dlatego też w dzisiejszym wpisie znajdziecie nie jedną, a aż cztery książki. 

 

Wspominałam już kilkukrotnie, że jednym z moich największych marzeń związanych z budową domu, jest stworzenie pięknego a zarazem sielskiego ogrodu. Kocham kwiaty, uwielbiam się nimi otaczać, dlatego od początku wiedziałam, że spory kawałek działki będzie przeznaczony właśnie na nie. Poza kwiatami posadzimy w nim drzewa owocowe i zrobimy warzywnik (mój Pinterest już pęka od ilości inspiracji w tym temacie, a gdzie tam koniec budowy). Jak zapewne nie trudno się jednak domyślić, nie mam doświadczenia w prowadzeniu ogródka, więc za wyjątkiem wsparcia taty i polegania na jego wiedzy i doświadczeniu, przez ostatnie lata udało mi się zaopatrzyć w kilka wartościowych książek, które skupiają się właśnie na temacie ogrodnictwa i kwiatów. Korzystając zatem z tego literackiego cyklu, pomyślałam, że przemycę Wam tutaj kilka moich ulubionych tytułów, bo może akurat komuś się przydadzą :). 1. "About flowers" Łukasz Marcinkowski, Radosław Berent

If you are at least a bit interested in the subject of plants and flowers, you have probably heard about the duo Kwiaty & Miut, who, apart from the fact that they published three books, run a thriving flower shop, have their own flower farm, and conduct all kinds of workshops about flowers. For those who don't know them, you can easily see them on Instagram @kwiatyimiut. I have two of their books (both are in this article) and they helped me a lot in getting acquainted with the different varieties of my favourite flowers, as well as those that I have newly met. "About Flowers" is a beautifully published album in which you can see photos of floral compositions, read stories about different varieties, their home cultivation, and all this is intertwined with the personal stories of the authors of Kwiaty & Miut

.

1. „O kwiatach” Łukasz Marcinkowski, Radosław Berent

Jeżeli chociaż trochę interesuje Was tematyka roślin i kwiatów, to zapewne słyszałyście o duecie Kwiaty & Miut, którzy poza tym, że wydali trzy książki, prowadzą prężnie działającą kwiaciarnię, mają własną farmę kwiatową, oraz prowadzą wszelakie warsztaty o kwiatach. Dla tych, którzy ich nie znają, z łatwością możecie ich podejrzeć na Instagramie @kwiatyimiut. Ja posiadam akurat dwie ich książki (obie znajdują się w tym wpisie) i bardzo mi pomogły w zaznajomieniu się z poszczególnymi odmianami moich ulubionych kwiatów, oraz tych nowo poznanych. „O Kwiatach” to pięknie wydany album, w którym można zobaczyć fotografie kwiatowych kompozycji, poczytać opowieści o różnych odmianach, ich domowych uprawach a to wszystko przeplata się z osobistymi historiami twórców Kwiaty & Miut. 

 

2. "Elementary of Flowers " Łukasz Marcinkowski, Radosław Berent

The second book of the above-mentioned duo, "Elementary of Flowers", is a real compendium of knowledge in the field of flowers. On 360 pages you will find over 100 types of plants described and over 200 portrayed varieties. This book is a real treat for the eyes. We will find there more beautiful photos of flower arrangements, information about growing flowers and much more useful and interesting information. Thanks to this book, I got to know other varieties of my beloved peonies and dahlias, which I added to the "my dream garden" list.

 

2. „Elementarz kwiatowy” Łukasz Marcinkowski, Radosław Berent

Druga książką wyżej wspomnianego duetu, czyli „Elementarz Kwiatowy” to prawdziwe kompendium wiedzy w zakresie kwiatów. Na 360 stronach znajdziecie ponad 100 rodzajów opisanych roślin i ponad 200 sportretowanych odmian. Ta książka to prawdziwa uczta dla oka. Znajdziemy w niej kolejne piękne fotografie kompozycji kwiatowych, informacje o uprawie kwiatów i wiele więcej przydatnych i ciekawych informacji. Ja dzięki tej książce poznałam kolejne odmiany moich ukochanych piwonii i dalii, które dopisałam do listy „mój ogród marzeń”.3. "Plant tips. A garden for four seasons. " Sebastian Kulis

 I mentioned this book on Instagram before. This is the perfect guide for gardening enthusiasts like me. It is from this book that you can learn what to sow in February, let alone in April, how to care for the garden in autumn, or how to prepare flower beds after winter. Sebastian Kulis, the author of the blog Roślinne Porady, takes us on a year-long journey through his garden. Thanks to his experience and knowledge, you can plan your garden or balcony well and take care of it adequately to the season.

 

3. „Roślinne porady. Ogród na cztery pory roku.” Sebastian Kulis

            O tej książce wspominałam już kiedyś na Instagramie. To idealny poradnik dla takich amatorów ogrodnictwa jak ja. To z tej książki można się właśnie dowiedzieć co siać w lutym a co dopiero w kwietniu, jak dbać o ogród jesienią, czy jak przygotować grządki po zimie. Sebastian Kulis, autor bloga Roślinne Porady, zabiera nas w roczną podróż po swoim ogrodzie. Dzięki jego doświadczeniu i wiedzy można dobrze rozplanować ogród czy balkon i adekwatnie do danej pory roku się o niego troszczyć. 

 

4. "Gardening through the year" by Hazel Evans

I recently got the last book on today's list from my dad. It is a very old book that you can only get second-hand now - this edition is from 1987. For me, it is a real mine of useful information. The book has been written in such a way as to guide the reader step by step through the stages of garden preparation. You can find there, among other things, information on how to prepare flower beds, how to plant them, how to care for the planted seeds so that they bloom well, about planting fruit trees, how to prune and care for them, and many other information related to the cultivation and care of the garden. I laughed to my dad that if a layman like me cannot handle garden after reading this book, it will mean that I do not have a hand in the garden, but I do not take this into account at all :).

 

4. „Gardening through the year” Hazel Evans

Ostatnią książkę w dzisiejszym zestawieniu dostałam ostatnio od mojego taty. Jest to bardzo stara książka, którą można już dostać tylko z drugiej ręki - to wydanie jest z 1987 roku. Dla mnie samej stanowi ona prawdziwą kopalnie przydatnych informacji. Książka została tak rozpisana, aby krok po kroku przeprowadzić czytelnika po etapach przygotowywania ogrodu. Znaleźć w niej można między innymi informacje o tym jak przygotować grządki, jak sadzić, jak troszczyć się o zasadzone nasionka, aby dobrze nam zakwitły, o sadzeniu drzewek owocowych, jak je przycinać i pielęgnować, oraz wiele innych związanych z uprawą i pielęgnacją ogrodu informacji. Śmiałam się do taty, że jeżeli z tą książką taki laik jak ja nie podoła, to będzie znaczyło, że nie mam ręki do ogrody, ale tego akurat nie biorę w ogóle pod uwagę :). 

Ściskam!

M.


Comments

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact