PHOTO DIARY


The summary of the month always gives me some kind of reflection. Preparing photos for this series, I can always look back over these past weeks and analyse how much has happened. I also realize how dizzy the pace of time is and that you should enjoy even the smallest things that happen to us every day. Most often it is these small activities such as morning coffee or evening with the loved one surrounded by long conversations about everything and about nothing that build our greatest happiness. I am very grateful for these past weeks and everything that happened. With even more optimism and excitement, I look forward to these November days and the changes they might bring :). But before it comes and these beautiful colourful leaves fall off the trees for good, giving way to winter, which I hope will visit England for a moment - I invite you to summary of last month and a whole lot of photos from these everyday moments.
. . . .

Podsumowanie miesiąca zawsze budzi we mnie pewnego rodzaju refleksję. Przygotowując zdjęcia do tego cyklu, zawsze mogę jeszcze raz spojrzeć wstecz na te minione tygodnie i przeanalizować jak wiele się działo. Uświadamiam sobie również jak zawrotne tempo ma czas i że należy cieszyć się nawet z tych najdrobniejszych rzeczy, które przydarzają nam się każdego dnia. Najczęściej to właśnie te drobne czynności jak poranna kawa czy wieczór z ukochanym otoczony długimi rozmowami o wszystkim i o niczym budują nasze największe szczęście. Jestem ogromnie wdzięczna za te minione tygodnie i wszystko co się w nich wydarzyło. Z jeszcze większym optymizmem i ekscytacją wypatruję tych listopadowych dni i zmian jakie mogą ze sobą przynieść :). Zanim to jednak nadejdzie i te piękne kolorowe liście na dobre opadną z drzew ustępując miejsca zimie, która mam nadzieję chociaż na chwilę zawita do Anglii – zapraszam Was na podsumowanie miesiąca oraz całe mnóstwo zdjęć z tych codziennych momentów. 


1. These long evenings fill me with a craving for cakes, which is why so many dishes came through my kitchen last month. In the picture one of my favorites - an orange cake, which is not only delicious, but also very simple and quick to prepare. You will find a recipe under the next photo. // 2. Minimalism at its best - pearls and beige - my favourites of the season :) // 3. The autumn colour palette is one of the most beautiful in the whole year. I always regret that like all good things they pass quickly. // 4. Preparing photos could not do without an autumn prop :)

1. Te długie wieczory napawają mnie ogromną ochotą na ciasta, dlatego też tak wiele blach przewinęło się przez moją kuchnię w ubiegłym miesiącu. Na zdjęciu jedno z moich ulubionych - pomarańczowe ciasto, które jest nie tylko pyszne, ale i bardzo proste i szybkie w przygotowaniu. Pod kolejnym zdjęciem znajdziecie przepis. // 2. Minimalizm w najlepszym wydaniu - perły i beż, czyli moi faworyci w tym sezonie :) // 3. Jesienna paleta barw jest jedną z najpiękniejszych w całym roku. Zawsze ubolewam, że jak wszystko co dobre szybko przemija. // 4. Przygotowując zdjęcia nie mogło obyć się bez jesiennego rekwizytu :)


Ingredients:

2 cups of wheat flour 
1 cup sugar
3 tablespoons of natural yogurt
3 eggs
1/2 cup oil
1 flat teaspoon of baking powder
1 flat teaspoon of baking soda
pinch of salt
1/2 cup of orange juice
peel grated from 2 oranges
1/3 cup slate almonds

Ingredients for the coating:

2 teaspoon of natural cheese (can be homogenized)
3 tablespoons powdered sugar
1/2 lemon

Here's how to do it:

1. Mix orange zest and sugar in a bowl. Then add orange juice, yogurt, and oil. Insert an egg inside and mix thoroughly again. Add flour, powder, soda, almonds, salt to the bowl and mix with a spoon until all the ingredients are combined into a homogeneous mass.

2. Pour the mixed dough into a mold lined with baking paper and put in the oven preheated to 160C for about 60 minutes. So that the dough does not fall I just simply drop it on the floor :D

3. Mix the cheese with sugar and juice squeezed from lemon and put the mass on the dough.

. . . . 

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej 
1 szklanka cukru
3 łyżki naturalnego jogurtu
3 jajka
1/2 szklanki oleju
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 płaska łyżeczka sody
szczypta soli
1/2 szklanki soku z pomarańczy
skórka starta z 2 pomarańczy 
1/3 szklanki migdałów w łupkach

Składniki do polewy:
2 łyżeczki serka naturalnego (może być homogenizowany)
3 łyżki cukru pudru
pół cytryny

A oto jak to zrobić:

1. Wymieszaj w misce skórkę z pomarańczy i cukier. Następnie dodaj sok z pomarańczy, jogurt, i olej. Wbij do środka jajka i znów dokładnie wymieszaj. Dosyp do miski mąkę, proszek, sodę, migdały, sól i wymieszaj łyżką aż do połączenia wszystkich składników w jednolitą masę.

2. Wlej wymieszane ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia i włóż do piekarnika nagrzanego do 160C na około 60 minut. Aby ciasto nie opadło upuszczam blachę na podłogę co jakimś dziwnym trafem zawsze pomaga :)

3. Zmieszaj serek z cukrem i sokiem wyciśniętym z cytryny i nałóż masę na ciasto.


Pearls are one of those immortal classics that will always be on time. They fit perfectly to both elegant and everyday outfits. Earrings shown in the photo and hairpins can be found in the online store SOTHO.

Perły to jeden z tych nieśmiertelnych klasyków, który zawsze będzie na czasie. Pasują idealnie zarówno do eleganckich jak i codziennych stylizacji. Kolczyki widoczne na zdjęciu oraz spinki do włosów znajdziecie w internetowym sklepie SOTHO.


1. While baking another cake, this time the cheesecake, which appeared on the blog in last month. The entire article and recipe can be found here - link. // 2. Contrary to appearances and my denial, that with the arrival of autumn this beautiful basket will disappear in the abyss of the wardrobe to calmly wait until spring - nothing has happened. The basket proudly stretches on a chair in my bedroom, waiting for it when it sets out with me again :) // 3. This rustling of leaves under the shoes is probably one of the most beautiful autumn sounds! // 4. Baby Boo, because that's exactly what those little pumpkins are called beautifully decorate my living room and by the way they are perfect as an addition to the pictures :)

1. W trakcie pieczenia kolejnego ciasta tym razem sernika, który zagościł na blogu w minionym miesiącu. Cały wpis oraz przepis znajdziecie tutaj - link. // 2. Wbrew pozorom oraz mojemu zapieraniu się, że wraz z nadejściem jesieni ten piękny koszyk zniknie w otchłani szafy aby spokojnie przeczekać do wiosny - nic takiego się nie stało. Koszyk dumnie pręży się na krześle w mojej sypialni czekając kiedy znowu wyruszy ze mną w miasto :) // 3. Ten szelest liści pod butami to chyba jeden z piękniejszych odgłosów jesieni! // 4. Baby Boo, bo tak dokładnie nazywają się bohaterki tego zdjęcia pięknie ozdabiają mój salon a przy okazji idealnie nadają się jako dodatek do zdjęć :) 


1. All right, that's the last one I promise! :D // 2. Morning coffee tastes best! // 3. One of those autumn walks in the surrounding forest, which, as I found out from one of my readers, appeared in the movie "Harry Potter" Speaking of Forest of Dean of course. As it turns out, my knowledge in the subject of this iconic movie series leaves much to be desired and I think I know what I will be doing in the upcoming evenings! // 4. In search of the best light in my apartment, which is in a narrow corridor :D.

1. No dobra, to już ostatnie obiecuję! :D // 2. Poranna kawa smakuje najlepiej! // 3. Jeden z tych jesiennych spacerów po okolicznym lesie, który jak się dowiedziałam od jednej z moich czytelniczek wystąpił w filmie "Harry Potter" Mowa oczywiście o Forest of Dean. Jak się okazuje moja wiedza w temacie tej kultowej serii filmów pozostawia wiele do życzenia i chyba wiem co będę robić w najbliższe wieczory! // 4. W poszukiwanie najlepszego światła w moim mieszkaniu, które znajduje się w wąskim korytarzu :D.


My favorite cream, which I have already mentioned to you. I still hold my mind. My packaging is just ending, which is why I have to buy another jar for myself :)

Mój ulubiony krem, o którym już Wam zresztą wspominałam. Nadal podtrzymuję swoje zdanie. Moje opakowanie właśnie się kończy, dlatego sama muszę zaopatrzyć się w kolejny słoiczek :)


1. So much beauty in one place! // 2. Although within one week two baking trays of this cake appeared at my place, I would love to eat one more: D // 3. Last weeks, I am primarily looking for comfort. Due to the considerable size of the tummy, the most practical for me are loose sweaters and, of course, pregnancy jeans (I hunted my jeans in H&M and, answering the questions, it's probably the MAMA Skinny Jeans model). However, to keep even a little bit of style for these last weeks, a beret as an addition is a must :)) // 4. When the sun wraps through the glass with its rays, it is impossible not to smile!

1. Tyle piękna w jednym miejscu! // 2. Chociaż w ciągu jednego tygodnia zagościły u mnie dwie blachy tego ciasta to chętnie zjadłabym jeszcze jedną :D // 3. Ostatnie tygodnie to u mnie przede wszystkim poszukiwanie wygody. Z uwagi na pokaźny już rozmiar brzuszka, najpraktyczniejsze są u mnie luźne swetry i oczywiście ciążowy jeansy, które nigdzie nie uwierają (ja swój model upolowałam w H&M i uprzedzając pytania jest to bodajże model MAMA Skinny Jeans). Aby jednak zachować chociaż odrobinę stylu na te ostatnie tygodnie, beret jako dodatek to podstawa :)) // 4. Kiedy przez szyby słońce otula swoimi promieniami, nie sposób się nie uśmiechać! 


News from the fashion world in the polish issue of Vogue magazine. 

Nowinki ze świata mody w najnowszym wydaniu polskiego magazynu Vogue. 


1. Taste for mandarins caught me exceptionally fast this year! I look forward to December when Christmas songs will be heard from the loudspeakers with full happiness :)) // 2. From the news - we just started the 9th month. It is impossible to believe how quickly the time flies! // 3. Faithful helper - to be honest this is the face of the cycle 'will you finally finish because I would like to go for a walk?': D // 4. Autumn light .

1. Ochota na mandarynki dopadła mnie w tym roku wyjątkowo szybko! Z niecierpliwością wyczekuję grudnia, kiedy przy pełni szczęścia z głośników będą rozbrzmiewać świąteczne piosenki :)) // 2. Z takich małych nowości, to u nas rozpoczął się już 9 miesiąc. I niech mi ktoś powie, że ten czas nie pędzi jak oszalały! // 3. Wierny pomocnik - tak naprawdę to już mina z cyklu 'skończysz wreszcie, bo chciałabym pójść na spacer?' :D // 4. Jesienne światło. 


1. The first piece I have to taste myself, in the end a good chef must evaluate his products before he gives them to the guests: D // 2. When you try to pose, but it comes out as always ... // 3. At least one classic in the wardrobe must be. // 4. And only coffee and a book 'mess'.

1. Pierwszy kawałek muszę skosztować sama, w końcu dobry kucharz musi ocenić swoje wyroby zanim poda je gościom :D // 2. Kiedy próbujesz zapozować a wychodzi jak zawsze... // 3. Chociaż jeden klasyk w szafie musi być. // 4. I tylko kawa i książkowy 'bałagan'.


1. Celebrating even the smallest moments in your daily pursuit is very important. Shared breakfasts are usually reserved for weekends, but it's worth finding yourself a minute for a cup of coffee, a fresh croissant, or just to be together without thinking about worries. // 2. It's definitely my favourite pair of earrings lately. // 3. These evenings on a comfortable sofa with a book in hand .. What are you currently reading? // 4. One of the frames from the last post.

1. Celebrowanie nawet najmniejszych chwil w codziennej pogoni jest bardzo ważne. Wspólne śniadania najczęściej zarezerwowane są na weekendy, ale warto jest samemu znaleźć chociaż minutkę na filiżankę kawy, świeżego rogalika, czy tak po prostu pobyć ze sobą nie myśląc o troskach i zmartwieniach. // 2. To z pewnością moja ulubiona para kolczyków w ostatnim czasie. // 3. Te wieczory na wygodnej kanapie z książką w ręku.. Co obecnie czytacie? // 4. Jeden z kadrów z ostatniego wpisu.


My favorite place in the apartment - a corner in the bedroom, where the most photos are created by the way :)

Moje ulubione miejsce w mieszkaniu - kącik w sypialni, w którym swoją drogą powstaje najwięcej zdjęć :)


1. Somehow, quite a lot of culinary books in my life recently. I don't know if it is pregnancy that makes me covetous or what ... // 2. Quite a lot of selfies this month: D // 3. You could read about this book and actually the whole series from which it comes in last post, to which I warmly invite you :) // 4. Always in good company :) favorite fragrance floating in the air and immediately feels more feminine.

1. Jakimś dziwnym trafem dosyć sporo u mnie nowości kulinarnych w ostatnim czasie. Sama już nie wiem, czy to ciąża budzi we mnie takie łakomstwo, czy co... // 2. Jakoś dużo tych selfie w tym miesiącu :D // 3. O tej książce a właściwie całej serii, z której pochodzi mogliście przeczytać w ubiegłym wpisie, do którego serdecznie Was zachęcam :) // 4. Zawsze w dobrym towarzystwie :) ulubiony zapach unoszący się w powietrzu i od razu czuje się bardziej kobieco. 


There is still some time until Christmas, but the Christmas lights have a lighting function for me all year round :)

Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale choinkowe lampki pełnią u mnie funkcję oświetleniową przez cały rok :) 


The most important thing is to feel good with yourself. Despite the increment of kilos and a clear drop in condition, I feel great with myself and I look forward to a new role! :)

Najważniejsze jest czuć się dobrze ze samą sobą. Pomimo przybywających kilogramów i wyraźnego spadku formy, czuje się ze sobą świetnie i z niecierpliwością wyczekuję nowej roli! :)
Tym kolorowym akcentem kończę dzisiejszy wpis oraz kolejny miesiąc. Dziękuję, że zechcieliście go ze mną powspominać :). Czas na kolekcjonowanie nowych wspomnień. 

Ściskam!
M.


Comments

 1. Piękne wspomnienia jesieni :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Szkoda, że tak szybko przemija ...
   Pozdrawiam ciepło i dziękuję za odwiedziny ;*

   Delete
 2. Hola! I've been reading your website for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!
  Just wanted to say keep up the fantastic job!

  ReplyDelete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact