12 ITEMS THAT EVER WOMAN SHOULD HAVE IN THEIR WARDROBE - WINTER SEASONBuilding a wardrobe is a complex subject, with which each of us can handle better or worse. For a long time I struggled with the problem "I have nothing to wear", that is what happens when we open a wardrobe full of clothes, but nothing suits itself. Our sentiment associated with clothes, often doesn’t allow us to throw them away. No wonder, how are we supposed to create a beautiful outfit if we don’t even have the basics to start? It's like driving a car without wheels.

Making our daily outfits can be simple and fun, it's just that we get the cohesive elements, that is, which combine the individual clothes into a complete outfit. This will allow us to add interesting elements over time to add character to the whole. So if you feel that something is wrong and your styling is still not as refined as you would like, then I invite you to continue reading. You will find here my list of 12 garments that each of us should have in our closet. Of course, this list is much longer, but in order not to bomb you with all those clothes, I split this article into seasons. Today we focus only on the winter season, which is approaching :)

. . . .

Budowanie garderoby to dość złożony temat, z którym każda z nas radzi sobie lepiej lub gorzej. Sama przez długi czas zmagałam się z problemem „nie mam się w co ubrać”, czyli co się dzieje, kiedy otwieramy szafę, w której nadmiar aż kipi, ale nic do siebie nie pasuje.  Nasz sentyment związany z ubraniami, często nie pozwala nam się z nimi rozstać. Nie pomaga nawet nasz rozum, który wyraźnie podpowiada, że daleko tak nie zajdziemy. Nic dziwnego, bo w końcu jak stworzyć piękną stylizację nie posiadając jej bazy? To tak jakby jeździć samochodem bez kół. 

Tworzenie naszych codziennych strojów może stać się proste i przyjemne, wystarczy tylko, że zaopatrzymy się w elementy spójne, czyli takie, które łączą pojedyncze ubrania w złożoną całość – stylizację. Dzięki temu z czasem będziemy mogły dodać ciekawe elementy, które nadają całości charakteru. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak a stylizacje wciąż nie są tak dopracowane jakbyście chciały, to zapraszam Was do dalszego czytania. Znajdziecie tu moją listę 12 części garderoby, które każda z nas powinna posiadać w swojej szafie. Oczywiście lista ta jest dużo dłuższa, ale aby nie zbombardować Was tymi wszystkimi ubraniami, podzieliłam ten Wpis na sezony. Dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na sezonie zimowym, który zbliża się wielkimi krokami :)


1. White / Cream Sweater (Turtleneck)

Aura of winter is conducive to wearing different types of sweaters or turtlenecks. Our priority is our warmth. However, it is worthwhile to consider some other very important aspects. I suppose it is better to have fewer sweaters in the closet, but better quality that will remain its good condition for many seasons. Therefore, our purchase should be guided by its practicality in this colour. The best one to choose will be turtleneck in the shade of broken white or cream. Its composition is also important. Slight composition of wool or cashmere will raise the price of such sweater, but it will certainly provide us with the comfort of wearing it (provided that the composition is properly balanced or uses non-biting wool - I would avoid mohair in large quantities, while merino wool will be pleasant and soft) . Below I have prepared for you a list of sweaters adapted to different budgets.

1. Biały / Kremowy Sweter (Golf) 

Aura zimy sprzyja noszeniu różnego rodzaju swetrów czy golfów. Priorytetem jest przede wszystkim nasze ciepło. Podczas zakupu warto jest się jednak oprzeć na kilku innych bardzo ważnych aspektach. Wychodzę z założenia, że lepiej posiadać mniej swetrów, ale lepszej jakości, które posłużą nam na wiele sezonów. Swój zakup powinniśmy zatem kierować jego praktycznością oraz kolorem. Najlepszy będzie golf w odcieniu złamanej bieli bądź kremowym. Ważny jest również jego skład. Wełna czy domieszka kaszmiru podniesie cenę, ale z pewnością zapewni nam komfort noszenia (pod warunkiem, że skład będzie odpowiednio wyważony, albo użyta zostanie wełna z tych nie gryzących – unikałabym moheru w dużej ilości, natomiast wełna merynosowa będzie przyjemna w dotyku). Poniżej przygotowałam dla Was listę swetrów dostosowaną do każdego budżetu. 

1. Mango // 2. Massimo Dutti // 3. Mango // 4. H&M // 

5. Mango // 6. Josephine & Co // 7. Jennyfer


2. Black Blazer

Black blazer is a definite necessity for every woman. This is an element that we will use all year round and will certainly suite many different occasions such as a job interview, a business meeting, a family meeting or less obligatory events when you just need to combine it with a white t-shirt or a sweater and flat shoes. The blazer should fit into your style. I like the double-breasted blazer which is slightly longer. This style is also very versatile and is great for any of the above mentioned occasions.

2. Czarna Marynarka 


Czarna marynarka to zdecydowany niezbędnik każdej kobiety. Jest to element, który wykorzystamy przez cały rok i z pewnością na każdą okazję taką jak; rozmowa o pracę, spotkanie biznesowe, lub rodzinne czy mniej zobowiązujące okazje, kiedy wystarczy połączyć ją z białym t-shirtem czy swetrem i płaskim obuwiem. Krój marynarki można dopasować do własnego stylu. Ja najbardziej lubię dwurzędowe lekko przedłużane. Taki styl jest też bardzo uniwersalny i świetnie nadaje się do każdej z wyżej wymienionej okazji.


1. Mango // 2. Even & Odd // 3. Glanni // 4. Selected Femme // 
5. Fashion Union // 6. Dorothy Perkins // 7. Massimo Dutti

3. Classic Parka

I can’t imagine a winter without parka. It's like my second skin, like a trench coat in a winter version. A perfectly matched classic cut and universal colour will give us a lot of possibilities for everyday wear. Below I have prepared some suggestions for you in different colors, which I think will be the most practical.

3. Klasyczna Parka 

Nie wyobrażam sobie zimy bez parki. To jak moja druga skóra, jak prochowiec w wersji zimowej. Odpowiednio dobrana o klasycznym kroju oraz w uniwersalnym kolorze zapewni nam wiele możliwości do codziennego noszenia. Poniżej przygotowałam kilka propozycji w różnych kolorach, które wydaje mi się będą najpraktyczniejsze. 


1. Miss Selfridge // 2. Zara // 3. Zara // 4. New Look // 5. TopShop

4. Fine-cut Coat

Elegant coat of classic cut is another must have for winter. The above mentioned parka is certainly pleasant to wear and gives us warmth, but do not fool yourself - it is not e l e g a n t. Situations that require us to dress up, we want to wear a dress and high heels, combined with the parka will look at least comically. The best coat is the one that will be in neutral colors such as black, gray, caramel, but also a burgundy or a nice shade of red.

4. Dobrze Skrojony Płaszcz

Elegancki płaszcz o klasycznym kroju to kolejny „must have” zimy. Wyżej wymieniona parka z pewnością jest przyjemna w noszeniu i zapewnia nam ciepło, ale nie oszukujmy się – e l e g a n c k a to ona nie jest. Sytuacje, które wymagają od nas szyku, kiedy chcemy założyć sukienkę oraz buty na obcasie, w połączeniu z parką będą wyglądać co najmniej komicznie. Najlepszy płaszcz to taki, który będzie w neutralnych kolorach, jak czarny, szary, karmelowy, ale również bordowy czy ładny odcień czerwieni. 

1. TopShop // 2. H&M // 3. Mango // 4. H&M // 
5. Dorothy Perkins // 6. Zara // 7. Ralph Lauren

5. Little black - dress for every occasion

Little black, which is a dress of the classic type (not ball gown or simple knit style dress), which we will use practically for every occasion. Karl Lagerfeld once said, "One is never over-dressed or underdressed with a Little Black Dress". Properly selected accessories will outline the style appropriate for the occasion. Combined with heels will give us a sense of style and elegance, with flat shoes (ballet shoes in warmer seasons) will be suitable for a daily version. Several models I prepared for you below :)

5. Mała czarna – czyli sukienka na każdą okazję 

Mała czarna, czyli sukienka w tym właśnie kolorze o klasycznym kroju (nie balowym ani nie prostym), którą wykorzystamy praktycznie na każdą okazję. Karl Lagerfeld powiedział kiedyś „W małej czarnej nie sposób wyglądać zbyt skromnie ani zbyt elegancko”. Dobrane dodatki same nakreślą styl odpowiedni do danej okazji. Połączona ze szpilkami doda szyku i elegancji, z płaskim obuwiem (baletkami w cieplejszych sezonach) sprawdzi się na co dzień. Kilka modeli przygotowałam poniżej :)


1. H&M // 2. Mango // 3. Naf Naf // 4. Zara // 
5. Mango // 6. Pozerki // 7. Regard // 8. Zara


6. Elegant Shirt

The shirt in white, cream or shade of broken white is a must have item for every one of us. In our lives there are innumerable opportunities that require us to have the right uniform and the white shirt is his primary element of that. The possibilities are endless and the shirt can be a classic cut made of cotton or a silk shirt.

6. Elegancka Koszula

Koszula w kolorze białym, kremowym bądź w odcieniu złamanej bieli to niezbędnik, który każda kobieta powinna posiadać. Pojawiają się niezliczone okazji, które wymagają odpowiedniego uniformu a biała koszula stanowi jego podstawowy element. Koszula może być klasyczna wykonana z bawełny lub z jedwabiu, bardziej lub mniej dopasowana. 


1. House of Fraser // 2. House of Fraser // 3. Twist & Tango // 4. Mango // 5. Mango // 6. Seidensticker // 
7. Seidensticker // 8. Mango // Photo in the right corner / Zdjęcie w prawym górnym rogu - Wółczanka 

7. Black Jeans

The bottom of our wardrobe is just as important. By collecting basic elements, black jeans should be found among them. This is probably the most versatile product we can have. They are perfect for everything - finally the black colour fits into any combination. You should pay attention to their structure and material. Some jeans are so made that they effectively prevent us from moving freely.

7. Czarne Jeansy

Dolna część naszej garderoby jest równie ważna. Kolekcjonując bazowe elementy czarne jeansy powinny się pośród nich znaleźć. Jest to chyba najbardziej uniwersalny produkt jaki możemy posiadać. Nadają się absolutnie do wszystkiego – w końcu czarny kolor pasuje do każdej kombinacji. Podczas wyboru odpowiednich spodni warto zwrócić uwagę na strukturę oraz materiał. Niektóre są wykonane tak, że skutecznie uniemożliwiają nam komfortowe poruszanie się. 


1. Cos // 2. Zara // 3. Zara // 4. Zara // 

5. Only // 6. Topshop // 7. Topshop // 8. Wrangler

8. A skirt with a wheel

Black or navy skirt is the perfect alternative to the black dress. Combined with a silk shirt, white t-shirt or a sweater will be a good solution for any occasion. It is important to follow its length. Suitable is the one that goes before the knee. Too short length will take her elegance and thus lose its versatility.

8. Spódnica z Koła

Czarna bądź granatowa spódnica stanowi idealną alternatywę dla czarnej sukienki. Połączona z jedwabną koszulą, białym t-shirtem albo swetrem będzie dobrym rozwiązaniem na każdą okazję. Ważne jest aby kierować się jej długością. Odpowiednia będzie sięgająca przed kolano. Zbyt krótka odbierze jej elegancji i tym samym straci na swojej uniwersalności. 

1. Mint & Berry // 2. Top Secret // 3. Simple // 

4. Mint & Berry // 5. Mint & Berry // 6. Rue Paris


9. Blue Jeans

Blue jeans are a daily replacement for black jeans. Their colour is less obliging and they look great in our daily styling. It can also be combined with many of the above-mentioned elements to form one whole. Please note, however, the blue shade. The most universal will be in the shade of the darker blue.

9. Niebieskie Jeansy

Na codzienne wyjścia do pracy czy do szkoły czarne jeansy możemy zamienić na niebieskie. Ich kolor jest mniej zobowiązujący i świetnie spisze się w codziennych stylizacji. Można go również łączyć z wieloma z powyżej wymienionych elementów tworząc tym samym jedną całość. Podczas wyboru warto zwrócić jednak uwagę na odcień niebieskiego. Ten najbardziej uniwersalny będzie w odcieniu ciemniejszego niebieskiego. 

1. Cos // 2. Mango // 3. H&M // 
4. Levi's // 5. H&M // 6. Levi's

10. Over the Knee Boots

Over the knee boots on the flat heels are definitely my favourite. With a hand on my heart I can admit that I wear them from autumn until spring. These shoes are very comfortable, elegant and very practical, as they fit into the trousers, dresses, skirts combined with a coat, jacket or waistcoat. 

10. Oficerki

Oficerki na płaskim obcasie to zdecydowanie mój faworyt. Z ręką na sercu mogę przyznać, że noszę je od jesieni aż do wiosny. Buty te są wygodne, eleganckie a tym samem bardzo praktyczne. Pasują zarówno do spodni, sukienki, spódnicy. Mogą być połączone z płaszczem, kurtką czy kamizelką. Odpowiednia wysokość to taka nad kolano.


1. Bull Boxer // 2. Aldo // 3. Aldo // 4. Even & Odd // 5. Tamaris // 6. Tamaris

11. Small Black Handbag

Black small handbag is a really useful item. You probably saw a model from Zara, which repeatedly appeared on the blog. My fiancé laughs at me that I'm addicted to this bag and it scans through most of the blog posts. When deciding to buy such a bag, it is worth to pay attention to its size. Ideal is one that will fit all the necessary elements such as wallet, keys, phone, etc.

11. Czarna Mała Torebka 

Czarna mała torebka to naprawdę przydatny element. Zapewne kojarzycie model z Zary, który wielokrotnie pojawiał się na blogu. Mój narzeczony śmieje się ze mnie, mówiąc że jestem od niej uzależniona. Decydując się na jej zakup, warto zwrócić uwagę na jej rozmiar. Idealna to taka, do której zmieścimy wszystkie niezbędne drobiazgi takie jak portfel, klucze, telefon itd. 


1. Mango // 2. Hollie Warsaw // 3. Mango // 4. Mango // 
5. Zara // 6. Mint & Berry // 7. Anna Field // 8. Mango  

12. Scarf

It would be hard for us to survive winter without a scarf. Depending on the thickness, it protects our neck from winds and provides us with additional heat. The best one is made of wool or cashmere, which are soft and pleasant to the touch and additionally firmly keep warm. Below I have prepared a list for you which meets all the above mentioned criteria.

12. Szalik

Ciężko byłoby nam przetrwać zimę bez szalika. W zależności od grubości chroni on szyję od wiatru oraz zapewnia nam dodatkowe źródło ciepła. Najlepsze wykonane są z wełny lub kaszmiru, ponieważ są mięciutkie i przyjemne w dotyku. Poniżej przygotowałam listę, która spełnia wszystkie kryteria. 

1. H&M // 2. Cos // 3. Cos // 4. New Look // 5. Minou Cashmere // 6. Anna Field // 7. Cos // 8. Anna Field


Ściskam!
M. 

Comments

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact