PHOTO DIARY


November is, for good reason, the most bleak month. Leaves on trees begin to disappear at an alarming speed, temperatures do not delight and even the sun seems to be hiding, not to mention the strong winds and rain that comes too often. For me, however, this is another month, which in this case brings us closer to Christmas. Peaceful preparation and gentle introduction in this magical mood, however, makes me survive those long November days. Nice music pouring out of the speakers, a good cake, the smell of which envelops the whole house, hot tea with aromatic additives and a book whose power seems to have even greater strength without letting go pushing to read down the next pages ... I invite you to a photographic summary of these past weeks, my stay in Poland and some new products that I have recently discovered :)


. . . .

Listopad nie bez powodu uchodzi za najbardziej ponury miesiąc. Liście na drzewach zaczynają znikać w zastraszającym tempie, temperatury nie zachwycają i nawet słońca zdaje się być jak na lekarstwo nie wspominając już o silnych wiatrach i deszczu, który nazbyt często się pojawia. Dla mnie jest to jednak kolejny miesiąc, który w tym wypadku przybliża nas już do świąt. Spokojne przygotowania oraz delikatne wprowadzanie się już w ten magiczny nastrój umila mi jednak te długie listopadowe dnie. Miła muzyka sącząca się z głośników, dobre ciasto, którego zapach otula cały dom, gorąca herbata z aromatycznymi dodatkami i książka, której moc zdaje się mieć jakby jeszcze większą siłę nie pozwalając się oderwać przewracając kolejne kartki… Zapraszam Was na fotograficzne podsumowanie tych minionych tygodni, mojego pobyty w Polsce oraz kilku nowości, które u mnie zagościły w ostatnim czasie :)


So much beauty hidden in a small box wrapped around with a green ribbon... If you are curious of what is inside, see the next photos :)

Tyle piękna ukryte w małym opakowaniu przewiązanym zieloną wstążką... Jeżeli jesteście ciekawi co jest w środku, zerknijcie na kolejne zdjęcia :) 


1. Enjoying the autumn aura in my home town, which is what I have been doing in my spare time while in Poland :) // 2. Well, as you can see my visit in book store never ends with just one book... // 3. Another month passed me on taking photographs. // 4. Once at the pumpkin patch :)

1. Delektując się jesienną aurą w moim rodzinnym mieście, czyli co robiłam w wolnych chwilach podczas pobytu w Polsce :) // 2. Cóż, jak widać moja wyprawa do empiku nigdy nie kończy się na jednej książce... // 3. Kolejny miesiąc, który upłynął pod postacią zdjęć. // 4. Pewnego razu na polu dyni, czyli dyniowe love w wersji listopadowej :)


When first cold evenings arrived, a warm sweater, cup of hot tea and new book - this time a story of haute couture.

Kiedy nadeszły pierwsze zimne wieczory, ciepły sweter, filiżanka herbaty i nowa książka tym razem o historii haute couture, czyli "Francja Elegancja" autorstwa Piotra Szaradowskiego.


Strolling around park with such beautiful orange trees was warming my heart.

Przechadzki po parku o tak barwnych odcieniach pomarańczu działało jak miód na moje serce. 


1. This package is so beautiful that it deserved two photos to appear in this photo diary. // 2. I love this shade of red. It definitely belongs to my favourite at this time of the year. // 3. Afternoon at Christmas market while staying at my parents and the nutcracker, which I could not pass by without taking a photo. // 4. Small refurbishment before another photo shoot. 

1. To opakowanie jest tak piękne, że zasłużyło na aż dwa zdjęcia w tym zestawieniu. // 2. Uwielbiam ten odcień czerwieni! Zdecydowanie należy on do moich ulubionych o tej porze roku. // 3. Wyprawa na jarmark świąteczny podczas pobytu u rodziców oraz dziadek do orzechów, którego nie dało się nie uchwycić na zdęciu. // 4. Małe rewolucje w sypialni przed kolejnymi zdjęciami.  


Hair is a complicated field in which I am definitely an amateur. During my stay in Poland, I decided, however, to trust the seller's opinion, who recommended me Vianek cosmetics. I am currently at the testing stage and today I used it for the first time, so my opinion on this topic will not be extensive. For now, I can say that the hair is quite soft and as if less burdened. After washing it seemed quite rough, but I explained it with the lack of silicone additives, which in typical shampoos are meant to give this illusory feeling that it works. I did not feel it in this shampoo, but we'll see how it goes on. Did you use the cosmetics of this brand or do you know any good hair products that really work? I will be grateful for any advice:)

Włosy to skomplikowana dziedzina, w której zdecydowanie jestem amatorką. Podczas pobytu w Polsce, zdecydowałam się jednak zaufać opinii sprzedawczyni z natury, która poleciła mi kosmetyki marki Vianek. Jestem obecnie na etapie testowania i dzisiaj użyłam je pierwszy raz, więc moja opinia w tym temacie nie będzie jakaś obszerna. Póki co, mogę powiedzieć, że włosy są dosyć miękkie oraz jakby mniej obciążone. Po umyciu wydawały się dosyć szorstkie, ale wytłumaczyłam to sobie brakiem silikonowych dodatków, które w typowych szamponach mają na celu dać to złudne odczucie, że to działa. W tym szamponie tego nie odczułam, ale zobaczymy jak będzie dalej. A Wy stosowałyście kosmetyki tej marki albo znacie jakieś dobre produkty do włosów które naprawdę działają? Będę wdzięczna za wszelkie porady :)


1. As you've probably noticed, I don't wear too much jewellery although earrings are a small deviation in this area. // 2. There is never enough of coffee, but the Saturday one served directly to bed tastes best :) // 3. I think it will be the favourite product of this winter :). The coat comes from MLE Collection. // 4. Black-and-white pictures have some inexplicable magic ... I don't know if it's a reference to the retro style, or simply pictures show more emotions.

1. Jak już pewnie zauważyliście nie noszę zbyt obfitej biżuterii, aczkolwiek kolczyki stanowią drobne  odstępstwo w tej dziedzinie. Te ze zdjęcia trafiły ostatnio w moje ręce. // 2. Kawy nigdy dość, ale ta sobotnia podoba wprost do łóżka smakuje jakby lepiej :) // 3. Myślę, że to będzie ulubiony produkt tej zimy :). Płaszcz pochodzi od MLE Collection. // 4. Czarno białe zdjęcia mają w sobie jakąś niewytłumaczalną magię... Sama nie wiem, czy to nawiązanie do klimatu retro, czy po prostu zdjęcia ukazują jakby więcej emocji. 


1 and 2. During my stay in Poland. Famous pink wall at my granddad's house and square at my beloved city! // 3. I am so glad that London lies close to so many seaside cities. Those autumn walks surrounded by the sound of the sea, strong wind and lack of tourists have something special in them. Clothed in my wellington boots that keep me safe from water, trench coat and camera in my hand discovering the next corners of this place. // 4. Polish issue of Vogue found its place on my temporary desk. 

1 i 2. Podczas pobytu w Polsce. Słynna różowa ściana w domu mojego dziadka oraz rynek mojego ukochanego miasta! // 3. Dobrze, że z Londynu nad morze nie ma daleko. Te jesienne spacery otulone szumem morza, silnym wiatrem i brakiem turystów mają w sobie coś wyjątkowego. Odziana w kalosze, które szczelnie chronią mnie przed wodą, ukochany prochowiec z aparatem w ręce odkrywałam kolejne zakamarki tego miejsca. // 4. Polskie wydanie magazynu Vogue znalazło swoje miejsce na moim tymczasowym biurku. 


1. Silver earrings with pearls from YES, which are so delicate and special that they immediately caught my attention. // 2. Since I was a little girl, every year I dreamed about white Christmas. Last year I had to ask for it too late and it snowed only two days after. This year, I decided to change my strategy and submit my request relatively early. Who want to join? // 3. This is definitely one of my favourite photos from the photo shoot that appeared on the blog last month. You could see the whole here - link. // 4. It's hard to believe that it's been over three months since our big day. So many months of preparation, planning and the day passed like in the blink of an eye. It is good that this souvenir will stay with us and let us return for a moment to the day of our wedding.

1. Srebrne kolczyki z perłami od YES, które są tak delikatne i wyjątkowe, że od razu przykuły moją uwagę. // 2. Od kiedy byłam małą dziewczynką, co roku marzyłam o białych świętach. W ubiegłym roku musiałam poprosić o to zbyt późno i śnieg spadł dopiero dwa dni po świętach. W tym roku postanowiłam zmienić strategię i swoją prośbę wystawiam stosunkowo wcześnie. Kto się dołącza? // 3. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych zdjęć z sesji, która ukazała się na blogu w ubiegłym miesiącu. Całość mogliście zobaczyć tutaj - link. // 4. Aż trudno uwierzyć, że minęły już ponad trzy miesiące od tego wielkiego dnia. Tyle miesięcy przygotowań, planowania a dzień minął jak w oka mgnieniu. Dobrze, że ta pamiątka pozostanie z nami i pozwoli nam na chwilę wrócić do dnia naszego ślubu. 


1. When in November the sun will finally come, you can't miss it! The pictures are in full swing :) // 2 and 3. I have not met the exact recipe for the good life of Japanese (the book has just come into my hands and I am getting to know it), but my recipe for a good life in November is a lot of candles that make up perfect mood, good coffee and a delicious cake! :) And what is your recipe? // 4. Hmm ... That's what every morning in November could look like. I don't know how it is that the bed has the power of attraction :)

1. Kiedy w listopadzie w końcu zawitają promienie słońca, nie można tego przegapić! Zdjęcia trwają pełną parą :) // 2 i 3. Dokładnego przepisu japończyków na dobre życie jeszcze nie poznałam (książka dopiero trafiła w moje ręce i obecnie się z nią zapoznaje), ale mój przepis na dobre życie w listopadzie to dużo świec, które tworzą idealny nastrój, dobra kawa i pyszne ciasto! :) A jaki jest Wasz przepis? // 4. Hmm.. Tak mógłby wyglądać każdy mój poranek w listopadzie. Nie wiem jak to jest, że łóżko posiada moc przyciągania :) 


Watches are my favourite accessory. They are also ideal as a gift. Daniel Wellington has currently an offer of 10% while purchasing two products in set. Apart from that the product comes in a beautiful gift package ready to give to someone special. For more information check out their website www.danielwellington.com

Zegarki to mój ulubiony dodatek. Stanowią one również idealny prezent. Daniel Wellington ma obecnie promocję 10% przy zakupie dwóch produktów w zestawie. Dodatkowo są one pięknie zapakowane gotowe aby podarować bliskiej osobie. Po więcej informacji zajrzyjcie na strone www.danielwellington.com


1. I love that time spent with family! // 2 and 3. The round earrings I have chosen are Giorgia Hoop Medium 30mm. Both models come from the Kajo-Jewels. // 4. If you are in the process of searching the perfect sweater for winter, check out the last post in which I have prepared a selection of knitwear currently available on the market. You can see it here - link.

1. Uwielbiam ten czas z rodziną! // 2 i 3. Okrągłe kolczyki to model Giorgia Hoop Medium 30mm. Oba modele pochodzą od marki Kajo-Jewels. // 4. Jeżeli jesteście na etapie poszukiwania idealnego swetra na zimę, to zerknijcie do ostatniego wpisu, w którym przygotowałam dla Was selekcję swetrów dostępnych obecnie na rynku. Link do wpisu - tutaj


1. "The Sense of Style" by Steven Pinker is a book about how to write beautifully in the 21st century. I decided that this year it will be a present for myself, because in the end writing is my daily bread, so it is worth improving my skills. // 2. If only such emptiness reigns on the beach during the peak summer season! :) // 3. Who want some nuts? // 4. The first day with my new sweater - how our inseparable bond began: D

1. "Piękny Styl" autorstwo Steven Pinker, to książka o tym jak pięknie pisać w XXI wieku. Postanowiłam, że w tym roku będzie to prezent dla mnie samej, bo w końcu pisanie to mój chleb powszedni, dlatego warto doskonalić swoje umiejętności. // 2. Gdyby tylko takie pustki panowały na plaży w szczycie sezonu letniego! :) // 3. Komu orzechów? // 4. Pierwszy dzień z moim nowym swetrem, czyli o tym jak rozpoczęła się nasza nierozłączna więź :D 


1. During my visit in Rossmann this fabric face mask got my attention. It was more of a debut, so I decided to ask for your opinion which ended up with so many brands that you have tried and recommended to me. Once I will test it all out, I will prepare an article about my daily skincare routine. Would you like to read about it? // 2. From day to day, the trees got more empty... // 3. During one of my autumn walks :) // 4. At the airport while waiting for my flight. Coffee and breakfast break is a must :)

1. Podczas przystanku w drogerii Rossmann moją uwagę przykuła ta maska w płachcie. Był to raczej mój debiut, dlatego postanowiłam zasięgnąć Waszej opinii w tym temacie. Poleciłyście mi wiele wspaniałych i przede wszystkim sprawdzonych przez Was masek, które zamierzam sprawdzić również na sobie. Przygotuje wtedy dla Was wpis o mojej pielęgnacji. Chciałybyście poczytać? // 2. Z dnia na dzień na drzewach robiło się coraz puściej... // 3. Podczas jednego z tych jesiennych spacerów :) // 4. Na lotnisku w oczekiwaniu na samolot. Przerwa na kawę i śniadanie, bo w końcu to najważniejszy posiłek dnia :)


1. Some time ago I have received an e-mail from Löwengrip to become their ambassador. I have never used this brand before, so I decided to try them on. The package only arrived and I just started to use the products. I will share with you the experience once I get my opinion about this products. Therefore, before that happens I would like to ask if you have ever used their products? // 2 and 3. Autumn light :) // 4. My Christmas socks were already on.. :D 

1. Jakiś czas temu otrzymałam maila od marki Löwengrip z propozycją zostania ich ambasadorką. Nigdy wcześniej nie używałam kosmetyków tej marki, dlatego z chęcią przyjęłam propozycję aby je przetestować. Produkty dopiero do mnie dotarły, więc jestem we wczesnej fazie ich stosowania. Zapewniam Was, że kiedy wyrobie sobie opinię na ich temat na pewno się nią podzielę. Póki co chciałam zapytać czy stosowałyście kiedykolwiek produkty tej marki? // 2 i 3. Jesienne światło :) // 4. Moje świąteczne skarpety już znalazły swoje miejsce :D 1. Perfect Duo :) // 2. During my last stay at my parents, we went to "Mr. Vegetable" as I call it myself. Of course, I am talking about a warehouse in which natural products imported from Polish farmers are sold. A few spoils that I brought with me are concentrated juices, which are perfect when added to a cup of tea at a raspberry and blackcurrant flavour (a composition such as from grandmother, that is nothing but 70% fruit and 30% sugar - maybe next year I shall try to make my own preserves?), lemon and cloves syrop, two jars of honey (in the end there is never too much) and apples without artificial fertilisers  etc. // 3. On the way to my sister's birthday :) // 4. Delicious tea and autumn view from my granddad's veranda.

1. Duet doskonały :) // 2. Podczas ostatniego pobytu u rodziców, wybraliśmy się do "Pana warzywko"  jak to go sobie nazywam. Mowa oczywiście o magazynie, w którym sprzedawane są naturalne produkty sprowadzane od polskich rolników. Kilka łupów, które ze sobą przywiozłam to soki zagęszczane, które idealnie nadają się do herbaty o smaku maliny oraz czarnej porzeczki (skład taki jak od babci, czyli nic za wyjątkiem 70% owoców i 30% cukru - może w przyszłym roku sama spróbuje zrobić swoje przetwory?), syrop z cytryny i goździków, dwa słoiki miodu (w końcu tego nigdy za wiele) oraz jabłka bez sztucznych nawozów itp. // 3. W drodze na urodziny mojej bratowej :) // 4. Pyszna herbata oraz widok jesieni przez okno werandy. 


Cup of tea after a very windy and cold walk around pumpkin patch. 

Kubek gorącej herbaty po wyjątkowo zimym i wietrznym spacerze po farmie dyń. 


1 and 3. My necklace today is a perfect proposition for Christmas Eve, but also for a Christmas gift. Pearl is a classic in itself and in combination with a gold chain form a harmonious duo. Do you agree with me? The one comes from Sotho. // 2. Flower shop in a Liberty London department store drafted for a November day :) // 4. "What are you doing so much instead of playing with me?" This trip was extremely exciting, which I think Neli felt herself. When I was already packed, I was supposed to go out to get back to London, and she threw herself at my boot and grunted so that I would never go anywhere. I was overcome with great sadness when I saw this little beloved dog crying, that I was leaving .. :(

1 i 3. Mój dzisiejszy naszyjnik, to idealna propozycja na wieczór wigilijny, ale i również na prezent świąteczny. Perła to klasyka sama w sobie a w połączeniu ze złotym łańcuszkiem tworzą zgrany duet. Zgadzacie się ze mną? Ten naszyjnik pochodzi od Sotho. // 2. Kwiaciarnia w domu towarowym Liberty London ustrojona na listopadowy dzień :) // 4. "A co Ty tam tyle robisz zamiast się ze mną bawić?" Ten wyjazd był wyjątkowo emocjonujący, co chyba sama Neli odczuła. Kiedy już spakowana miałam wychodzić aby wrócić do siebie do Londynu, rzuciła się do mojego buta z warkiem i szczekiem żebym przypadkiem nigdzie nie wychodziła. Ogarnął mnie ogromny smutek, kiedy zobaczyłam jak ta mała kochana psinka płacze, że wyjeżdżam.. :( Thank you so much for taking the moment to sit through this summary of last month. I am impatiently inviting you for the next weeks that will be surrounded with the atmosphere of upcoming Christmas, lovely songs and baking cakes! 

Dziękuję, że poświęciliście chwilę aby razem ze mną podsumować te minione tygodnie listopada. Z niecierpliwością zapraszam Was na kolejne tygodnie, które tym razem owinięte będą atmosferą przygotowań świątecznych, ukochanych piosenek i pieczenia ciast! 

Ściskam Was ciepło! 
M. 

Comments

 1. Maseczki koniecznie! Cudownie się to czytało i oglądało 😍 Zdjęcia jak zawsze bardzo klimatyczne. Dobrego weekendu Moniko!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo! Życzę cudownego tygodnia ;*
   Pozdrawiam

   Delete
 2. Hej, super zdjęcia! Czy mogłabyś zdradzić skąd jest czerwony sweterek ze zdjęć? Też mam czerwony płaszcz z MLE, idealnie grudniowy <3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję! Sweter kupiłam w H&M, ale niestety to stara kolekcja :(
   Pozdrawiam serdecznie ;*

   Delete
 3. Hej Monio, skąd pochodzi sweterek czerwony z pierwszego zdjęcia? Pozdrawiam!

  ReplyDelete
 4. Pięknie oddany klimat upływających dni. coś pięknego :) obrabiasz zdjęcia w jakimś programie zrobione wewnątrz pomieszczeń??? pięknie Ci w nowych/skróconych włosach, a loki nadal robione prostownicą czy inny patent???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gosiu, dziękuję bardzo za miłe słowa! :) Wszystkie zdjęcia przerabiam tak samo. Na blogu pojawił się o tym wpis. Znajdziesz tam krok po kroku o aplikacjach, których używam :) kluczem do udanych zdjęć w pomieszczeniach (szczególnie o tej porze roku) jest jednak dobre światło - im jaśniejsze pomieszczenie i ładniejszy dzień tym lepsze zdjęcia. Co do włosów, cały czas stosuje ten sam sposób, o którym pisałam. Z racji tego, że są krótkie, łatwiej się poddają wszelkim zabiegom :)

   Pozdrawiam serdecznie ;*

   Delete
 5. Piękne zdjęcia! Uwielbiam takie podsumowujące wpisy :) Czerwony płaszcz to zdecydowanie perełka <3 Pozdrawiam! :*

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo Asiu! Pozdrawiam Cię serdecznie ;*

   Delete
 6. To jest właśnie taki wpis do którego lubię wracać kilka razy. Przyjemnie ogląda się te wszystkie momenty zatrzymane na Twoich fotografiach. Już nie mogę doczekać się podsumowania grudnia ☺️☺️☺️

  ReplyDelete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact