OD ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH PRZEZ BUKIET DO DEKORACJI SALI WESELNEJ


The key element of wedding preparations is the visual side, which starts with the moment of choosing wedding invitations and ends with the decorations of the wedding venue, our bouquet and all other decorations. In today's post I have prepared for you a brief summary of all the individual things that we decided on in this most important day for us, a little about the cost of such a venture and other useful information that I hope will help you during the pre-wedding struggle. Shall we start? :)

. . . .

Kluczowym elementem przygotowań ślubnych jest wizualna strona, która zaczyna się wraz z momentem wyboru zaproszeń ślubnych a kończy na dekoracjach sali weselnej, naszym bukiecie oraz wszelkim innym dekoracjom. W dzisiejszym wpisie przygotowałam dla Was krótkie podsumowanie wszystkich poszczególnych rzeczy, na które się zdecydowaliśmy w tym najważniejszym dla nas dniu, odrobinę o kosztach takiego przedsięwzięcia i innych przydatnych informacjach, które mam nadzieję pomogą Wam podczas przedślubnych zmagań. To co, zaczynamy? :)

The choice of wedding invitations is a real challenge. The possibilities available on the market are endless, but there is also our own vision, which often differ from what is available. From the beginning, I knew that I wanted our invitations to be simple and classic, but at the same time elegant. Our friend, who deals with the manual work of this kind of thing, came to help. As it turned out, it was with pleasure that she undertook to create them. The main theme in this case was the peach colour and lace. All the products needed to create them (49 pieces of invitation) I bought at a paper shop, except for the ribbon, which I ordered on the Amazon. The cost of the products came out around £ 140 plus £ 30 printing costs for gloss text in the printing house. In addition to wedding invitations, a guest book was made that looked like a large version of an invitation and a vignette.

Wybór zaproszeń ślubnych to nie lada wyzwanie. Możliwości dostępnych na rynku jest wiele, do tego nasze własne wizje, które często różnią się od tego co dostępne. Od początku wiedziałam, że chcę, aby nasze zaproszenia były proste i klasyczne, ale zarazem eleganckie. Z pomocą przyszła nam nasza przyjaciółka, która zajmuje się ręczną robotą tego typu rzeczy. Jak się okazało z przyjemnością podjęła się ich stworzenia. Głównym motywem przewodnim w tym wypadku był kolor łososiowy oraz koronka. Wszystkie produkty potrzebne do ich stworzenia (zaproszeń było 49 sztuk) kupiłam w sklepie papierniczym za wyjątkiem wstążki, którą zamówiłam na Amazonie. Koszt produktów wyszedł około £140 plus £30 koszty druku tekstu z połyskiem w drukarni. Robocizna po przyjacielsku odbyła się w ramach prezentu więc nie musieliśmy się tym martwić :). Oprócz zaproszeń ślubnych została wykonana księga gości, która wyglądała jak duża wersja zaproszenia oraz winietki. 


Another element was the selection of flowers. Pinterest turned out to be an irreplaceable treasury of inspiration in this matter! If you would like to see my inspiration, look here - link. When my first ideas were collected, the time has come to look for someone who will help me join them together. After many days spent browsing the offers of many florists, I finally chose the Angello studio from Zabrze. Mrs. Angelika turned out to perfectly understand my visions and after several meetings we managed to close all visions into coherent wedding decorations.

The effect I cared about was elegant bouquets combined with a rustic style. This way, the bouquet contained beautiful hydrangeas, roses in various shades of pink, the color of pudding similar to slightly faded peach, but also eucalyptus and other green. Each of these bouquets placed in a vase on a high leg was on the table. In addition to bouquets, there were also white candles and white napkins on the tables. On the presidium table there was an oblong garland of the same flowers and white candles with crystal decorations. The wall behind the table was decorated with a white sheet, under which hung white lamps and falling green.

In addition to the table decorations, there was also an easel in the room, on which a guest board was placed, which was decorated with flowers and a ribbon of the same colour that was included in the invitations. In addition, there were three wooden boxes next to them, where the main decoration was flowers and lanterns (these were bought at IKEA).

The cost of decoration was divided as follows; table decorations for guests - PLN 300 from the table; presidential table - PLN 700; bridal bouquet in a package with car decorations, two buttonholes and a flower bracelet for my maid of honour – PLN 550 and bouquets for four bridesmaids – PLN 400; Decorations easels and boxes - PLN 300.


Kolejnym elementem był wybór kwiatów. Pinterest okazał się być niezastąpioną skarbnicą inspiracji w tej kwestii! Jeżeli chciałybyście skorzystać z moich inspiracji, zajrzyjcie tutaj – link. Kiedy już pierwsze pomysły miałam zebrane, przyszła pora na poszukiwania kogoś kto pomoże mi połączyć je w całość. Po wielu dniach spędzonych na przeglądaniu ofert wielu florystek, ostatecznie wybrałam studio Angello z Zabrza. Pani Angelika okazała się doskonale rozumieć moje wizje i po kilku spotkaniach udało nam się zamknąć wszystkie wizje w spójne dekoracje weselne. 

Efekt, na którym mi zależało to eleganckie bukiety łączone z rustykalnym stylem. Tym oto sposobem w bukiecie znalazły się piękne hortensje, róże w różnych odcieniach różo uraz koloru budyniowego zbliżonego do lekko wyblakłego łososiowego, ale i również eukaliptus oraz inne zielone Każdy z takich bukietów umieszczony w wazonie na wysokiej nóżce znalazł się na stole. Oprócz bukietów na stołach znalazły się również białe świece oraz białe serwetki. Na stole prezydialnym znalazła się podłużna girlanda z tych samych kwiatów oraz białe świece z kryształowymi zdobieniami. Ściana za stołem została ozdobiona białą płachtą, pod którą zwisały białe lampki oraz spadająca zieleń. 

Oprócz dekoracji stołów, na sali znajdowała się jeszcze sztaluga, na której została umieszczona tablica gości, która została udekorowana kwiatami oraz wstążką o tym samym kolorze, która znalazła się na zaproszeniach. Dodatkowo obok stały trzy drewniane skrzynki, w których główną dekoracją były kwiaty oraz lampiony (te zostały kupione w IKEA).

Koszt dekoracji został podzielony następująco; dekoracje stołów dla gości – 300 zł od stołu; stół prezydialny – 700 zł; bukiet ślubny w pakiecie z dekoracjami samochodu, dwoma butonierkami oraz bransoletką z kwiatów dla świadkowej 550 zł a bukiety dla czterech druhen – 400 zł; dekoracje sztalugi oraz skrzynek – 300 zł. The decorations of the church were not the most important to me, so I commissioned them to a catholic sister who was responsible for decorations for important ceremonies. The church where the ceremony took place was beautiful enough in itself. In the end, this place was much more important in the whole ceremony and it was the one that played the most important role, not the decorations. As you can see in the picture, in the church there was a white carpet, small decorations on benches and a white rose with a bit of green on every second bench.

Dekoracje kościoła wykonała siostra zakonna, która na codzień się tym zajmuje. Kościół, w którym odbywała się ceremonia był piękny sam w sobie, a dekoracje były tylko dodatkiem. Jak widzicie na zdjęciu, w kościele znalazł się zatem biały dywan, drobne dekoracje na ławkach oraz biała róża z odrobiną zieleni na co drugiej ławce. 


My wedding bouquet, which consisted of roses in pink, custard and white, dahlia, eucalyptus and these tiny cream twigs, whose names I can not remember ...

Mój bukiet ślubny, na który złożyły się róże w kolorze różu, budyniowym oraz białym, dalia, eukaliptus oraz te drobne kremowe gałązki, których nazwy nie potrafię zapamiętać... After the wedding ceremony in front of the church we were welcomed with a pop-up confetti in the form of white rose petals. You can order them on the internet, but also in many florists. I just ordered mine at the florist's shop and I paid something like PLN 12 a piece (I had these long ones).

Po ceremonii ślubnej przed kościołem przywitały nas wystrzałowe konfetti w postaci białych płatków róż. Można takie zamówić na internecie, ale i również w wielu kwiaciarniach. Ja swoje właśnie zamówiłam u Pani w kwiaciarni i zapłaciłam bodajże coś koło 12 zł za sztukę (miałam te długie).


The decorations of the car consisted of flowers tied at the door handles, flowers on the suction cups on the mask and a board (we had cardboard boxes available at the florist) registration with the word newlyweds.

Na dekoracje samochodu składały się kwiaty przywiązane przy klamkach, kwiaty na przyssawkach na masce oraz tablica (my mieliśmy kartonowe dostępne u florystki) rejestracyjna z napisem nowożeńcy. 
Cards with the names of guests were also made of materials used to create invitations.

Kartki z rozpisanymi imionami gości również zostały wykonane z materiałów wykorzystanych przy tworzeniu zaproszeń. 
To allow guests to create creative photos for the entry in the guest book, in the paper shop I bought various props in a colour close to the guide.

Aby umożliwić gościom tworzenie kreatywnych zdjęć do wpisu do księgi gości, w sklepie papierniczym kupiłam różne rekwizyty w kolorze zbliżonym do przewodniego. 

Zdjęcia: FotodziwakiAnd this is how we got to the end of this entry and the entire series dedicated to my wedding. Thank you so much for having this short journey with me that brought back memories of that day. I am glad that I could share them with you.

P.S. And how was your big day? What decorations have you decided on? Or maybe this day is just ahead of you? I would love to read about your experiences and ideas!

. . . 

I tym oto sposobem dotarliśmy do końca tego wpisu oraz całej serii poświęconej mojemu weselu. Dziękuję Wam serdecznie, że odbyliście ze mną te krótką podróż, która przywiodła mi wspomnienia z tamtego dnia. Cieszę się, że mogłam się nimi z Wami podzielić. 

P.S. A jak było z Waszym wielkim dniem? Na jakie dekoracje się zdecydowaliście? A może ten dzień dopiero przed Wami? Chętnie poczytam o Waszych przeżyciach oraz pomysłach! Ściskam!
M.

Comments

  1. Całość wygląda przepięknie! <3 Ja jestem właśnie teraz na etapie wyboru zaproszeń i kwiatów. Z pewnością zobaczę Twoje inspiracje! Efekt końcowy jest cudowny!

    ReplyDelete
  2. Sala weselna robiła wrażenie, tak samo i bukiet ♥

    londonkidx.blogspot.com

    ReplyDelete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact