3 APPS THAT HELPS ME TO RUN MY SOCIAL MEDIA


Creating your own brand in the era of the Internet seems to be simplified. However, how to do it effectively when social media are filled with hundreds of thousands of brands, blogs that run well and themselves became brand and individuals who through sharing their passions become the discovery of Instagram?

Writing this blog taught me many things, such as not to give up and do what we love regardless of the opinion of others. There will always be people who will wait for our stumbling, so the first lesson I have learnt was to not pay attention to negative comments. However, beyond the dark side of public content creation, I discover few interesting applications that I would like to share with you today. I hope that proves to be useful also for you :)

. . . .


Kreowanie własnej marki w dobie Internetu zdaje się być uproszczone. Niemniej jednak, jak zrobić to skutecznie kiedy media spolecznosciowe przepełnione są setkami tysięcy marek, blogów, które dobrze prowadzone same stają się marką oraz indywidualistów, którzy dzieląc się swoimi pasjami stali się odkryciem Instagrama?

Prowadzenie bloga nauczyło mnie wielu rzeczy takich jak to aby się nie poddawać i robić to co kochamy nie zważając na opinię innych. Zawsze znajdą się ludzie, którzy za wszelką cenę będą czekać na nasze potknięcia, dlatego też pierwsza lekcja, którą wyciągnęłam to aby nie zwracać uwagi na negatywne komentarze. Niemniej jednak poza ciemną stroną tworzenia treści publicznych, poznałam też kilka ciekawych aplikacji, którymi chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić. Mam nadzieję, że okażą się one przydatne również i dla Was :)
1. Planoly - how to run Instagram regularly

 Looking back in time, I wonder how come I could handle without this app! Planoly is nothing like an online journal that helps to timeline the publication of the Instagram posts and the same keep us regular. Thanks to it I have access to my account which helps me to build consistency and aesthetics. When everything looks like I want to, I can plan a date and time when the image data is to appear on my Instagram. The tab with statistics helps me monitor the hours at which my photos are being viewed the most time, posts that are best assessed on the basis of likes and comments and the number of followers that we have at the moment, how many more have we gained and how many have we lose. The application is available on the phone and on your computer so you can add photos directly from your laptop.

1. Planoly – czyli jak prowadzić Instagram regularnie

Patrząc wstecz, zastanawiam się jakim cudem dawałam radę bez tej aplikacji! Planoly to nic innego jak internetowy dziennik, który pomaga w czasowym rozplanowaniu wpisów na Instagramie i tym samym trzymać w nas regularność. Dzięki niemu mam podgląd mojego konta co pomaga mi w budowaniu spójności i estetyki. Kiedy wszystko wygląda tak jak chcę, planuję datę oraz godzinę kiedy dane zdjęcie ma pojawić się na moim Instagramie. Zakładka ze statystykami pomaga mi monitorować, w których godzinach moje zdjęcia są najlepiej odbierane, które wpisy są najlepiej oceniane na bazie polubień czy komentarzy oraz ilość obserwatorów, którą mamy w danej chwili, ilu nam przybyło oraz ilu nam ubyło.
Aplikacja jest dostępna na telefonie oraz na komputerze dzięki czemu możemy dodawać zdjęcia bezpośrednio z naszego laptopa.
2. Afterlight - how to edit the picture

The process of editing Instagram images could boldly take up the entire post, but to save your time, I'll tell you in a nutshell. If we want to maintain consistency on Instagram, each picture should be edited in the same way. I refer to that when our Instagram has a decoloured colours and we add one in full saturation, it will look quite strange.

One of the programs I use to edit photos taken on my phone is Afterlight. A wonderful program that has everything that I need. However, before I take my photo to this program, I use image editor on the phone (I use the iPhone) where I choose the function ‘fade’. The photo then takes on a particular colour tones. Turning to the app Afterlight, I use it to clean up the image, lighten, give contrast and fade it a bit more. After that, the photo is ready for publication.

2. Afterlight – czyli jak sprawić aby zdjęcie nabrało efektu

Proces obrabiania zdjęć na Instagramie śmiało mógłby zająć cały wpis, ale aby oszczędzić Wam czasu, opowiem wam w skrócie. Jeżeli chcemy zachować spójność na Instagramie, każde zdjęcie powinniśmy edytować w ten sam sposób. Mam tutaj na myśli, że kiedy nasz Instagram ma przydymione kolory i dodamy jedno w pełnej saturacji, będzie wyglądało to dość dziwnie.

Jednym z programów, którego używam do edytowania zdjęć zrobionych telefonem jest Afterlight. Cudowny program, który posiada wszystko to czego potrzebuję. Niemniej jednak zanim zabiorę swoje zdjęcie do tego programu, w edytorze zdjęć w telefonie (używam iPhona) wybieram funkcję fade. Dzięki temu moje zdjęcie nabiera określonej przeze mnie tonacji kolorów, którą staram się zachować. Przechodząc do programu Afterlight, używam go do oczyszczenia obrazu, rozjaśnienia, nadania kontrastu oraz przydymienia. Po jego użyciu zdjęcie z reguły jest gotowe do publikacji.3. Cortex Cam - taking pictures at night

The night scenery is sometimes beautiful, but I rarely managed to take a picture via the phone so that it did make the same impression as the actual view. Everything changed thanks to this application. It makes photos taken after dark are sharpened and brightened to reflect the actual view.

3. Cortex Cam – czyli robienie zdjęć nocą

Nocna sceneria bywa piękna, niemniej jednak rzadko kiedy udało mi się zrobić zdjęcie telefonem tak aby robiło na mnie takie samo wrażenie jak rzeczywisty widok. Wszystko zmieniło się dzięki tej aplikacji. Sprawia ona, że zdjęcia robione po zmroku zostają wyostrzone oraz rozjaśnione tak aby odzwierciedlały rzeczywisty widok.


M.

Comments

 1. Nie słyszałam o tej aplikacji do robienia zdjęć nocą! Muszę sprawdzić jak się spisuje :)

  ReplyDelete
 2. Chętnie wypróbuję wszystkie. Lubię, gdy blogerzy, którzy robią fajne fotki dzielą się wiedzą :) Dzięki! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cieszy mnie to bardzo! :) Pozdrawiam serdecznie

   Delete
 3. Świetny wpis,o zdjęciach nie wspomnę!.Muszę sprawdzić te aplikacje:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo! :) Apilkacje serdecznie polecam. Pozdrawiam

   Delete
 4. Ciekawe aplikacje, o wszystkich trzech nic nie słyszałam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mam nadzieję, że okażą się przydatne! :) Pozdrawiam

   Delete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact